Ministerul Finanțelor Publice (MFP) are programate împrumuturi de 4,56 miliarde de lei de la băncile comerciale în luna ianuarie 2016. Sumele sunt destinate refinanțării datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.

MFP va organiza două licitații de certificate de trezorerie cu discont, una valoare de 800 de milioane de lei, pe 18 ianuarie, și o alta, de 1 miliard de lei, pe 25 ianuarie. Vor avea loc șase licitații de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 2,4 miliarde de lei.

Pentru 2016, volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi lansate de MFP pe piața internă prin emisiuni de titluri de stat este determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, care este de 2,8% din PIB (circa 21 miliarde lei), care urmează să fie finanțat în proporție de 50% de pe piața internă și 50% de pe cea externă.

Ministerul Finanțelor și-a propus atragerea de resurse financiare de pe piețele externe într-un volum de 4,5 miliarde euro. Finanțarea din surse externe se va realiza prin programul MTN prin emiterea de euroobligațiuni în valoare de circa 3 miliarde euro și prin trageri din împrumuturi contractate de la instituțiile financiare internaționale, în valoare de aproape 1,5 miliarde euro.

MFP a mai planificat emiterea unui volum de titluri de stat pe piața internă în valoare de 48-50 miliarde lei, din care 14-15 miliarde lei certificate de trezorerie și 34-35 miliarde lei obligațiuni benchmark.

Related Post

Termeni si conditii
Business Press este o publicatie gratuita. Editorul isi rezerva dreptul de a determina categoriile de cititori care primesc publicatia gratuit. Orice parte a publicatiei poate fi reprodusa numai cu mentionarea sursei.