nr. 139 (februarie-martie 2016) turn brd
BRD în 2015: profit net de 467 milioane ron, intensificarea activității comerciale

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 31 decembrie 2015 la nivel consolidat, dacă nu se precizează altfel, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS):
 

  • Profit net de 467 milioane RON în 2015, în comparaţie cu 68 milioane RON în 2014, ca urmare a diminuării în continuare a costului riscului (-45,8%) şi reducerii cheltuielilor operaţionale (-2,3%)
  • Confirmarea creşterii veniturilor trimestriale pe parcursul lui 2015: venitul net bancar în creştere trimestrială de circa 2% începând cu trimestrul I din 2015 datorită îmbunătăţirii veniturilor nete din dobânzi
  • Venitul net bancar din 2015 influenţat de dobânzile mici din piaţă (-4,4% faţă de 2014)
  • Scăderea ratei creditelor neperformante la 17,1% faţă de 20,3% la 31 decembrie 2014 ca urmare a operaţiunilor de ştergere de creanţe depreciate
  • Intensificarea activităţii comerciale pe segmentul persoanelor fizice: creşterea numărului de clienţi activi (cu 14 mii până la 2,1 milioane), mărirea volumului de credite noi (creştere anuală de 22%), majorarea cotei de piaţă pe segmentul depozitelor (cu 0,6 puncte procentuale la 13,8%) şi un stoc mai mare de contracte de Internet Banking si Mobile Banking (creştere anuală de 40%)


Pe piaţa românească, activitatea de creditare a arătat primele semne de revenire în 2015 pe fondul unui mediu macroeconomic favorabil. Creşterea soldului pe segmentul persoanelor fizice a fost susţinută de creditele imobiliare şi de consum acordate în RON. Creditele brute pentru companii (+0,7%* faţă de 31 decembrie 2014) au început să se stabilizeze pe fondul îmbunătăţirii investiţiilor. Persoanele fizice şi societăţile manifestă în continuare un comportament prudent de economisire, soldul total al depozitelor crescând cu 8,1%* faţă de  31 decembrie 2014.


Soldul creditelor nete acordate de Grupul BRD a fost aproape stabil (-0,6%* la 31 decembrie 2015 faţă de 31 decembrie 2014) cu evoluţie pozitivă pe clienţii retail şi marii clienţi corporativi. Creditele imobiliare au reprezentat principalul motor de creştere pe segmentul retail, crescând cu 12,7% în termeni de sold net şi cu 49,7% în termeni de volum de credite noi.


Volumul creditelor noi acordate persoanelor fizice a ajuns la 5,0 miliarde RON, mai mare cu 21,8% faţă de  2014. BRD a înregistrat totodată o creştere a numărului de clienţi activi persoane fizice cu 14 mii, până la 2,1 milioane (+40 mii clienţi folosind metodologie constantă) ca urmare a unei activităţi comerciale dinamice. Stocul contractelor de servicii de Internet Banking şi Mobile Banking pentru persoane fizice (MyBRD Net şi, respectiv MyBRD Mobile) a crescut cu 40,1% până la aproape 0,9 milioane de contracte.


Soldul creditelor nete pentru marii clienţi corporativi a crescut cu 9,2%*. Pe fondul competiţiei crescute şi luând în calcul în special lichiditatea amplă din sectorul bancar, BRD şi-a reafirmat poziţia de lider in sectoare precum energie, retail şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.


Depozitele au continuat sa crească peste media pieţei, cu 13,9%* faţă de 31 decembrie 2014 pe fondul unei creşteri importante a disponibilităţilor în conturi curente (+52%* în dinamică anuală). Cota de piaţă pe segmentul depozitelor s-a majorat cu 0,5 puncte procentuale ajungând la 14,8% (13,8% pe segmentul persoanelor fizice şi 15,9% pe segmentul companiilor), conform calculelor interne ale băncii. De asemenea, activele administrate de BRD AM au crescut cu 30,9%, atingând 2,9 miliarde RON la 31 decembrie 2015.


Raportul credite nete/depozite a fost de 66,4% (-9,6 puncte procentuale faţă de  31 decembrie 2014).


Revenirea pe creştere a veniturilor este confirmată de creşterea de la trimestru la trimestru a venitului net bancar din ultimele trei trimestre (cu circa 2% în fiecare trimestru) datorită reducerii costului de finanţare şi creşterii portofoliului pe segmentul retail. Venitul net bancar s-a diminuat cu 4,4% în 2015 în comparaţie cu 2014, până la 2.507 milioane RON, ca urmare a ratelor de dobândă aflate la minime istorice şi anulării sau reducerii unor comisioane pentru clienţi persoane fizice.
Cheltuielile operaţionale au fost reduse cu 2,3%, ajungând la 1.297 milioane RON faţă de 2014, în principal ca urmare a economiilor la cheltuielile imobiliare, cu servicii de consultanţă şi cu angajaţii. Indicatorul cost/venit a fost de 51,7%.


Grupul BRD a diminuat rata creditelor neperformante (inclusiv creanţe nete din leasing financiar) de la 20,3% la 31 decembrie 2014 la 17,1% la 31 decembrie 2015, în principal ca urmare a operaţiunilor de ştergere de creanţe depreciate. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane IFRS a crescut de la 71,1% la 31 decembrie 2014 la 76,6% la 31 decembrie 2015. Declinul costului net al riscului (-45,8% faţă de anul precedent) a dus la creşterea profitului net în 2015 faţă de 2014.
În acest context, Grupul BRD a înregistrat un profit net de 467 milioane RON în 2015, de 6,9 ori mai mare faţă de valoarea din 2014, ducând la o rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) de 7,8%.


Indicatorul de solvabilitate al BRD, de 17,3% la nivel individual la 31 decembrie 2015 (conform Basel 3, luând în calcul filtrele prudenţiale), este mult peste cerinţa reglementară, fiind comparabil cu nivelul de 17,2% înregistrat la 31 decembrie 2014.
“Anul 2015 a fost influenţat de evoluţia pozitivă a două linii importante de afaceri – retail şi mari clienţi corporativi şi de trecerea pe creştere a veniturilor trimestriale. Pe viitor, BRD va continua să profite de oportunităţile de creditare în creştere şi va contribui la finanţarea economiei bazându-se pe modelul său de bancă universală, pe baza diversificată de clienţi şi sursele solide de finanţare”, a declarat Philippe Lhotte, CEO al BRD.

Raportul asupra rezultatelor financiare preliminare ale Grupului BRD aferente anului incheiat la 31 decembrie 2015 este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii: www.brd.ro începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit la sediul central al BRD – Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.

Related Post

Termeni si conditii
Business Press este o publicatie gratuita. Editorul isi rezerva dreptul de a determina categoriile de cititori care primesc publicatia gratuit. Orice parte a publicatiei poate fi reprodusa numai cu mentionarea sursei.