nr. 139 (februarie-martie 2016) lei
Execuţia bugetulu­i general consolidat pe anul 2015 s-a încheiat cu un deficit de 1,47% din PIB

Conform comunicatului de presă al Ministerului Finanţelor:

” Execuţia bugetului general consolidat pe anul 2015 s-a încheiat cu un deficit de 1,47% din PIB, încadrându-se în ținta de 1,85% din PIB stabilită prin Strategia fiscal-bugetară pe anul 2015.  Faţă de anul precedent, deficitul înregistrat s-a redus de la 1,72% la 1,47% din PIB, respectiv o reducere în termeni nominali cu 1,1 miliarde de lei.Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 233,6 miliarde de lei, reprezentând 33,1% din PIB, au fost cu 9% mai mari în termeni nominali faţă de anul precedent şi cu un punct procentual ca pondere în PIB. 

S-au înregistrat creşteri față de anul 2014 la încasările din: impozitul pe profit (13%), impozitul pe venit (12,4%), TVA (12,3%), venituri nefiscale (12%) şi accize (8%). Încasările din contribuțiile de asigurări sociale au avut o uşoară creştere faţă de anul anterior, deşi au fost influenţate de reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuţiilor angajatorilor, cât şi de creșterea pe anul 2015 cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contribuţie către pilonul II de pensii. 

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la taxa pe utilizarea bunurilor cu 4,8%,la veniturile nefiscale cu 4,1% şi la impozite şi taxe pe proprietate cu 1,5%. 

Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost de 17 miliarde de lei, cu 49,3% mai mari față de anul 2014.Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 243,9 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 8% față de anul precedent şi cu 0,8 puncte procentuale ca pondere în PIB iar cheltuielile de personal au crescut cu 3,2% față de anul precedent, ca urmare a creșterilor salariale în administrația publică locală, precum și în sectorul de sănătate și în învățământ. 

Cheltuielile pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile au crescut faţă de anul precedent cu 62,4% şi cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 41,3 miliarde de lei, reprezentând 5,9% din PIB, faţă de 32,7 miliarde de lei în anul 2014. 

Având în vedere că finele anului 2015 a reprezentat perioada de eligibilitate a plăților aferente proiectelor din cadrul financiar 2007-2013, s-au făcut eforturi în vederea asigurării fondurilor necesare acestora, astfel încât doar în luna decembrie s-au plătit aproximativ 9,1 miliarde de lei, în timp ce media lunară a fost de cca. 1,5 miliarde de lei, din care 7 miliarde de lei au fost de natura investițiilor, restul fiind subvenții pentru agricultori şi alte plăți în contul Uniunii Europene.  De asemenea, în luna decembrie, s-a majorat cu circa 40% suma alocată pentru sprijinul acordat agricultorilor la achiziționarea motorinei, alocându-se suplimentar, prin Ministerul Agriculturii, suma de 106 milioane de lei.  

Creșterile cheltuielilor de personal în lunile noiembrie și decembrie au fost determinate de plata în avans a tranşei a IV-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obţinute în instanţă de personalul din sectorul bugetar de majorările salariale ale personalului din unitățile sanitare, începând cu 1 octombrie 2015.

Related Post

Termeni si conditii
Business Press este o publicatie gratuita. Editorul isi rezerva dreptul de a determina categoriile de cititori care primesc publicatia gratuit. Orice parte a publicatiei poate fi reprodusa numai cu mentionarea sursei.