Fermierii din România pot accesa fonduri europene nerambursabile de până la 15.000 de euro prin PNDR, pentru a-și moderniza fermele mici. Principiul finanțării nerambursabile este transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a crește capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a producției acestora.

Conform Ghidului solicitantului, reprezentanții legali eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 • să fie persoane juridice române;
 • să acționeze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data depunerii Cererii de Finanțare;
 • să aibă învățământul minim de 8 ani (clase);
 • sa se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare: persoana fizică înregistrată și autorizată sau ca societate cu raspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1) înființată în baza Legii nr. 31/1990.
 • să respecte încadrarea în categoria de microintreprinderi sau întreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economică;
 • să nu creeze condiții pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi acționar într-o altă microintreprindere/ întreprindere mică agricolă care accesează/a accesat subăsura 6.3.

Nu este permisă farâmitarea exploatațiilor agricole, în scopul creării în mod artificial de condiții necesare pentru a beneficia de sprijin.

Exploatația agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

 • are o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 € S.O.
 • este înregistrată ca microintreprindere/ întreprindere mică;
 • este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum și la Primărie în Registrul Agricol.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie incheiate in numele solicitantului și să fie valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare, iar în cazul înființării și/sau reconversiei plantațiilor pomicole precum și înființării plantațiilor viticole pentru o perioadă de minimum 15 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare.

Pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului, solicitantul trebuie să mențina cel puțin încadrarea în dimensiunea SO a exploatației agricole, fără a reduce dimensiunea SO sub limita care defineste mărimea exploatației pentru care proiectul este selectat și aprobat.

O exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul ca exploatația nu poate fi transferată între 2 sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

Related Post

Termeni si conditii
Business Press este o publicatie gratuita. Editorul isi rezerva dreptul de a determina categoriile de cititori care primesc publicatia gratuit. Orice parte a publicatiei poate fi reprodusa numai cu mentionarea sursei.