ACTUALITATE cirese
Fonduri PNDR pentru pomicultură

Pomicultorii pot accesa în această perioadă fonduri europene nerambursabile în valoare de 70 de milioane de euro, prin PNDR, pentru a demara investiții in livezi. Pentru a primi banii europeni în cadrul submăsurii 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, solicitanții trebuie însă să respecte mai multe condiții minime obligatorii, menționate în Ghidul Solicitantului.

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra pe baza documentelor de înființare a solicitantului, verificărilor în ONRC, a Certificatelor care atestă lipsa datoriilor restante fiscale și locale prezentate la semnarea contractului, a însușirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaratia F .

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin submasura:

 • (1) investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
 • (2) investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
 • (3) infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • (4) investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • (5) investitii in Instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera, atât din ferma proprie cât si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • (6) infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
 • (7) investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art.. 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;
 • (8) investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art.. 45 (2) (d) din Reg. nr. 1305/2013;

Se va verifica însușirea de către solicitant în cadrul Declarației F, a punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanțării cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacității de cofinanțare.

În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul trebuie să dovedească existența cofinanțării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.

Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice.  Se verifica îndeplinirea cumulată a urmatoarelor condiții: (1) Rezultatul din exploatare, (2) Indicatorii economico-financiari.

În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmultire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.

Se verifică în Studiul de Fezabilitate dacă solicitantul își propune să producă material de înmulțire și material de plantare fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.

Exploatația trebuie să respecte dimensiunile economice viabile, astfel:

 • I) in cazul investițiilor care presupun reconversie și/sau înființare plantații pomicole sau producerea de material de înmultire și/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economică a exploatației agricole trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO*;
 • II) în cazul investițiilor simple (care nu presupun reconversie și/sau inființare plantații pomicole sau producerea de material de înmultire și/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minimă a suprafetelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deținute în proprietate sau folosință de o exploatație agricolă trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;

Suprafața înfiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum:

 • 7000 euro SO în cazul culturii de căpșuni în câmp și în spații protejate (aproximativ 1 ha pentru căpșuni în câmp și 0.19 ha pentru cultura de căpșuni în spații protejate);
 • 6000 euro SO în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
 • 3000 euro SO pentru toate celelalte specii și sisteme de cultura (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, în funcție de specie). În acest caz peste 50% din suprafața înființată trebuie să fie ocupată de o singură specie.

Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate condițiile prezente în articolul 69 (1) al Reg. nr. 1303/2013.

Se verifică în studiul de fezabilitate dacă solicitantul și-a prevazut contribuții în natură sub forma lucrărilor efectuate în regie proprie sau a materialului de înmulțire și/plantare fructifer propriu, care vor fi evaluate pe baza valorilor contribuției în natură.

Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat, este o altă condiție minimă obligatorie pentru cei care doresc să acceseze fonduri europene prin aceste submăsură.

Related Post

Termeni si conditii
Business Press este o publicatie gratuita. Editorul isi rezerva dreptul de a determina categoriile de cititori care primesc publicatia gratuit. Orice parte a publicatiei poate fi reprodusa numai cu mentionarea sursei.