nr. 175 (februarie - martie 2019) 49461766_2219104421474903_4815588873545449472_o
Grupul BRD – Performanţe financiare solide

În 2018, Grupul BRD a obţinut rezultate financiare solide, care reflectă dinamica robustă pe plan comercial şi performanţa operaţională foarte puternică. Creşterea a fost impulsionată de avansul creditelor şi depozitelor pe segmentul retail, finanţări în creştere pe segmentul companiilor şi număr mai mare de tranzacţii. Pe viitor, însă, dacă măsurile fiscale introduse prin Ordonanţa 114/2018 se vor confirma, consecinţele pentru economia românească vor fi clar negative”, a declarat François Bloch, Director General al BRD Groupe Société Générale.

Performanţă comercială robustă

Piaţa creditării din România a rămas robustă în 2018 (+7,4%* la sfârşitul anului 2018 în termeni nominali), impulsionată de cererea din partea populaţiei, în timp ce creşterea volumelor pe segmentul companiilor a accelerat la finalul anului. Această evoluţie reflectă situaţia macroeconomică din România, unde creşterea economică (+4,2%** în trimestrul III 2018) a fost determinată de consumul privat, investiţiile rămânând slabe. Înclinaţia spre economisire a rămas semnificativă, depozitele crescând cu +8,5%* în comparaţie cu sfârşitul lui decembrie 2017.

În acest context, dinamica în plan comercial a BRD a continuat să fie foarte bună. Gradul de echipare a clienţilor persoane fizice (număr mediu de produse pe client activ) a crescut la 4,23 de la 4,16 la sfârşitul lui 2017. Numărul abonaţilor la serviciile de internet şi mobile banking a crescut cu +15% faţă de sfârşitul lui 2017, rata de adoptare a serviciului de mobile banking crescând rapid (numărul de abonaţi MyBRD Mobile a crescut cu +36%). De asemenea, odată cu lansarea ContAll, o funcţionalitate de agregare de conturi ce le permite utilizatorilor MyBRD Mobile sa aibă o imagine completă şi rapidă a tuturor conturilor bancare pe care le deţin la BRD şi la alte bănci, BRD şi-a poziţionat oferta comercială în prim-planul inovaţiei bancare. Clienţii pot acum să consulte, într-un singur loc, informaţii complete despre soldul contului curent, istoricul tranzacţiilor, credite, carduri de credit, depozite la termen şi conturi de economii.

Creditele nete, inclusiv creanţele din leasing, au crescut cu +4,0%* comparativ cu sfârşitul lui 2017, impulsionate atât de portofoliul retail, cât şi de cel corporate. Creditele retail au fost mai mari cu +3,7%*, graţie cererii susţinute de credite pentru locuinţe (+4,6%*) şi de consum negarantate (+7,0%*).

Activitatea pe segmentul corporate a fost dinamică, fiind înregistrate creşteri la credite bancare, factoring şi leasing. Finanţarea corporate, inclusiv leasing, a crescut cu +4,6%* în dinamică anuală. Valoarea operaţiunilor de factoring a fost în creştere cu +9,3% faţă de sfârşitul lui 2017, impulsionată atât de operaţiunile de export, cât şi de cele interne. Producţia de leasing a crescut cu +21,8% faţă de 2017, cererea venind în special din partea IMM-urilor.

În 2018, BRD a contribuit activ la dezvoltarea sustenabilă a sectorului IMM-urilor din România, co-finanţând peste 140 de proiecte de investiţii cu componentă de subvenţie europeană, prin credite în valoare de 54 milioane EUR, din care aproximativ jumătate pentru sectorul agricol în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). BRD a continuat, de asemenea, să susţină fermierii români, acordând 3.200 de credite punte în cadrul programului APIA, totalizând peste 35 milioane EUR.

Depozitele clienţilor au crescut cu +2,2%* în dinamică anuală, datorită segmentului retail (+7,1%*), în principal datorită creșterii conturilor curente (+21%*) în contextul salariilor în creştere. Indicatorul credite nete/depozite a fost de 67,2% la sfârşitul lui 2018, +1,1 puncte procentuale în comparaţie cu sfârşitul lui 2017.

Rezultate financiare anuale solide

Venitul net bancar la nivelul Grupului BRD în anul 2018 a atins 3.117 milioane RON, în creștere cu +11,9% în dinamică anuală, determinată de contribuția pozitivă a tuturor categoriilor de venituri. Veniturile nete din dobânzi au crescut cu +15,7% față de anul precedent, reflectând creșterea volumelor, atât ale creditelor cât și ale depozitelor clienților și mediul favorabil al ratelor de dobândă. Veniturile nete din comisioane au crescut cu +4,5% față de anul precedent, în principal datorită evoluției dinamice a activității pe segmentul cardurilor și a serviciilor de depozitare și custodie, precum și creșterii volumelor de tranzacții.

Cheltuielile operaționale au totalizat 1.489 milioane RON, înregistrand doar o creștere marginală față de anul precedent (+1,1% în dinamică anuală), reducerea contribuțiilor cumulate la Fondurile de Garantare și de Rezoluție aproape compensând cheltuielile mai mari cu personalul (+3,9% față de anul precedent, determinate de ajustări de salarii și alte beneficii, într-o piață de muncă tensionată) și creșterea costurilor IT, sub impactul investițiilor aferente programului de transformare.

Prin urmare, Grupul BRD a înregistrat o performanță operațională foarte solidă, cu rezultatul operațional brut în creștere cu +24,0% față de anul 2017. Indicatorul cost/venit a fost în continuare îmbunătățit, atingând 47,8% (-5,1 puncte procentuale), în comparație cu 52,9% în 2017.

Profilul de risc al portofoliului de credite a continuat să se amelioreze: rata creditelor neperformante și-a menținut tendința de scădere, situându-se la 4,6% la sfârșitul anului 2018 față de 6,8% la sfârșitul anului 2017, reflectând operațiunile de write-off și vânzările de credite neperformante, precum și controlul bun al riscului în procesul de acordare de noi credite. Rata de acoperire a creditelor neperformante a rămas la un nivel adecvat, la 74,2% la finalul lunii decembrie 2018, neschimbată în comparație cu sfârșitul anului 2017 (creditele neperformante, conform metodologiei ABE). Costul riscului a înregistrat reluări nete de 230 milioane RON față de 360 milioane RON în 2017, cu o contribuție a elementelor nerecurente în scădere de la 272 milioane RON în 2017 (despăgubiri din asigurări și vânzări de credite neperformante) la 95 milioane RON în 2018.

În acest context, profitul net al Grupului BRD a atins 1.565 milioane RON în 2018, în creștere cu +10,6% față de anul precedent (+23,6% excluzând elementele nerecurente), datorită dezvoltarii comerciale continue, îmbunătățirii performanței operaționale și costului net al riscului pozitiv. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 20,8% în 2018 (19,9% excluzând elementele nerecurente legate de costul riscului).

Poziția de capital a BRD a rămas la un nivel confortabil în 2018. Rata de solvabilitate a fost de 19,6% la finalul lunii decembrie 2018 (nivel individual, conform Basel 3, excluzând rezultatul net al anului curent) față de 19,8% la finalul anului 2017 (incluzând rezultatul net al anului, net de dividende).

Având în vedere rezultatele anului, cât si așteptările privind evoluția indicatorului de adecvare a capitalului, Consiliul de Administrație a decis propunerea unui nivel al dividendului brut pe acțiune similar cu anul financiar 2017 (1,64 RON/acțiune), sub rezerva votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 18 Aprilie 2019.

Acționând pentru viitorul societății românești

În 2018, BRD a continuat să investească în domenii cheie precum educație și tehnologie, cultură, jurnalism si sport, pentru dezvoltarea unei societăți moderne, competitive și totodată implicate.

BRD susține educația prin lansarea unei noi platforme, Școala9, unde ideile moderne despre prezentul și viitorul educației sunt adunate, documentate și dezbătute. De la lansare, mai mult de 200.000 de persoane, profesori, părinți, studenți au interacționat cu Școala9, prin diverse canale.

BRD joacă de asemenea un rol important în pregătirea noii generații de specialiști IT și antreprenori pentru provocările societății digitale de mâine, prin proiecte inovatoare în acest domeniu – BRD First Tech Challenge, Laboratorul de Robotică și Innovation Labs, care au atras peste 50.000 de studenți și 500 de profesori din licee și universități.

În domeniul culturii, BRD a înființat  Fundația9, cu scopul de a susține lideri și proiecte ale noii generații de artiști și profesori. Fundația9 dezvoltă 2 proiecte cheie: Scena9, o platformă culturală pentru noua generație și Rezidența Scena9, un centru de cultură contemporană. În sport, BRD a continuat parteneriatele importante cu Federațiile de Handbal și Tenis.

În plus, BRD și-a încurajat angajații să se implice în cauze sociale prin proiectul ”ZiuaV”, o platformă internă de solidaritate. În 2018, BRD a susținut 37 de acțiuni de voluntariat în întreaga țară, în cadrul cărora 1.400 de angajați (mai mult de 18% din personalul BRD) s-au implicat în acțiuni umanitare precum: donarea de sânge, construirea de locuințe la prețuri accesibile pentru familiile cu venituri mici, pregătirea unor mese calde pentru cei mai defavorizați din comunitate: bătrâni, copii, persoane fără adăpost.

Related Post

Termeni si conditii
Business Press este o publicatie gratuita. Editorul isi rezerva dreptul de a determina categoriile de cititori care primesc publicatia gratuit. Orice parte a publicatiei poate fi reprodusa numai cu mentionarea sursei.