AGXECUTIVE România și ISA Franța au semnat un protocol multianual de cooperare privind dezvoltarea și derularea la București, în România, a unui Program de formare profesională continuă de tip „Executive”, intitulat „Black Sea Agribusiness Exécutive Programme” (BSAEP), pentru profesioniștii experimentați din sectorul agro-alimentar. Acesta se va derula în principal cu ajutorul expertizei academice și formatorilor ISA Franța. Programul va cuprinde 2 sesiuni pe an de câte 6 luni fiecare și va fi compus din module lunare configurate pentru a impacta la minim timpul de lucru al angajatului format, scoţându-l cât mai puțin din producție. Scopul este dobândirea de competențe transversale agrotehnice, comerciale și de management.

Publicul țintă de cursanți este reprezentat de salariații de talent, care doresc să își dezvolte competențele și cariera, provenind din companii din sectoarele agribusiness și agro-alimentar, cu focus pe reprezentanții tehnico-comerciali ai furnizorilor de inputuri și tehnologii, distribuitorilor, procesatorilor și traderilor de cereale și pe șefii de fermă din exploatațiile agricole profesioniste. Cei doi parteneri își propun să impună noul Program ca referință pentru formarea profesională continuă de înalt nivel pentru agricultura României și a țărilor limitrofe Mării Negre, o regiune care este unul din marii poli agricoli ai Europei.

Prin programul de formare inițială ISFRADA, Master Profesional CGE, derulat în prerioada 2001 – 2016, ISA a urmărit îndeaproape nevoile întreprinderilor agro-alimentare în ceea ce privește formarea salariaților și a dobândit o solidă experiență în acest sector. Prin acest program au fost formați peste 280 de tineri specialiști pentru întreprinderile din România dar și din Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Turcia, Bulgaria ș.a.m.d. Diplomarea Promoției ISFRADA 2016 este programată pentru data de 27 octombrie a.c. la Ambasada Franței din București, ocazie cu care va avea loc și lansarea Programului BSAEP. Acesta se înscrie în continuitatea expertizei pe care ISA a dezvoltat-o în cadrul ISFRADA, precum și a celorlalte programe de formare continuă derulate în paralel, însoțind astfel în mod concret întreprinderile în strategia lor de dezvoltare regională, indisolubil legată de nivelul de pregătire profesională a echipelor.

Programul BSAEP a fost creat ca răspuns la solicitările recurente ale principalilor actori din agricultura locală și regională, pe fondul crizei acute de mână de lucru calificată și performantă, în special în zona de „middle” și „top management”, necesară pentru implementarea cu succes a strategiilor de piață ale acestor jucători în regiune. Franța este una dintre țările cele mai implicate în agribusinessul românesc, cu un ecosistem complex de întreprinderi franceze prezent la toate nivelurile principalelor filiere agricole, dar și cu inițiative consistente de transfer de expertiză academică și tehnică în domeniul formării inițiale și continue, inclusiv în pregătirea cadrelor didactice, cercetătorilor și formatorilor români. Programul va cuprinde 6 module de formare: „Achiziții / Vânzări / Negociere”, „Control de gestiune și bugetare”, „Marketing”, „Managementul resurselor umane”, „Filiere agricole și producție integrată” și „Perspective agricole”. Ultimele două module vor fi asigurate de experți români recunoscuți, provenind din mediul de afaceri și din cel academic.

În poziția de Business Developer al Programului BSAEP a fost recrutată Loredana VOICU GÎDEA. Loredana este absolventă a Facultații de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul USAMV București și a fost formată în Programul ISFRADA. Are o experiență profesională de peste 10 ani în poziții de Marketing – Comunicare și Vânzări în companii multinaționale din domeniile alimentar, pharma și agribusiness. Ea vorbește fluent limbile Engleză, Franceză și Italiană.

Despre AGXECUTIVE: Start-up franco-român care oferă servicii integrate în sfera resurselor umane cu focus exclusiv pe sectorul agribusiness, devenind astfel leaderul în domeniu în România, Balcani și zona Mării Negre. www.agxecutive.com

Despre ISA: Membru al Polului de școli de ingineri YNCRÉA Hauts-de-France, ISA este un Institut de Invățământ Superior de Cercetare și Expertiză, Centru de competențe pentru întreprinderi în Agricultură, Agroalimentar, Mediu, Peisagistică, Management, Finanţe și Marketing. www.isa-lille.fr

Related Post

Termeni si conditii
Business Press este o publicatie gratuita. Editorul isi rezerva dreptul de a determina categoriile de cititori care primesc publicatia gratuit. Orice parte a publicatiei poate fi reprodusa numai cu mentionarea sursei.