nr. 168 (iulie-august 2018) casa
Legea băncilor pentru locuinţe – Bauspar

Legea privind sistemul de economisire-creditare (Bauspar) a fost aprobată de Parlament, iar băncile din domeniu – BCR Banca pentru Locuinţe şi Raiffeisen Banca pentru Locuinţe – RBL, aşteaptă normele metodologice de aplicare pentru punerea în practică a noii legi, în mod corespunzător.

Obiectivele proiectului de lege sunt:                                                                                                              –

  • clarificarea categoriilor de beneficiari;
  • modificarea cuantumului primei de la stat în funcţie de opţiunea contractării unui credit;
  • obligativitatea prezentării de documente justificative privind utilizarea în scop locativ a sumelor reprezentând prima de la stat primită;
  • instituirea sancţiunii restituirii primelor încasate cu neres­pectarea prevederilor ordonanţei.

Expunerea de motive subliniază: „Pentru a funcţiona conform scopului pentru care a fost instituit prin Lege, sistemul are nevoie de stabilitate. Această cerinţă trebuie să se manifeste inclusiv la nivelul reglementării legale prin îndeplinirea cerinţelor de predictibilitate, precizie şi claritate a legii. În acest sens, se impune actualizarea actului normativ care reglementează economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, pentru a se oferi un plus de certitudine şi a înlătura posibilitatea apariţiei unor interpretări echivoce cu privire la coordonatele esenţiale ale sistemului Bauspar, particularităţi care au fost avute în vedere implicit de către legiuitor în forma actuală a reglementării, dar care se impun a fi clarificate expres prin lege. 

În al doilea rând, în reglementarea actuală, prima de stat este stabilită la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate de client în perioada de economisire, fără a putea depăşi limita maximă de 250 euro anual. De asemenea, pentru clienţii care economisesc mai mult de 5 ani, nu este necesară justificarea utilizării primei de stat pentru activităţi în domeniul locativ pentru a putea beneficia de această subvenţie. Având în vedere că sistemul Bauspar a cunoscut o dezvoltare rapidă în România şi s-a stabilizat prin crearea unei mase de depunători care poate asigura siguranţa şi stabilitatea sistemului, se impune modificarea regimului juridic al primei de stat în sensul adaptării la noile realităţi care permit funcţionarea sistemului printr-o susţinere la fel de activă din partea statului, dar care să fie îndreptată spre o eficientizare a utilizării subvenţiilor. 

În scopul clarificării faptului că un client titular al unui contract de economisire-creditare nu este obligat să încheie contractul de credit, el având doar dreptul, nu şi obligaţia de a trece în următoarea etapă a creditării, prin prezentul act normativ se va completa definiţia contractului de economisire-creditare. Caracterul opţional al creditării este de esenţa sistemului Bauspar şi această particularitate este subînţeleasă din ansamblul reglementării actuale, dar se impune intervenţia legiuitorului pentru a evita orice interpretări divergente”.

Sistemul Bauspar are o tradiţie veche în ţări precum Germania sau Cehia, una dintre caracteristicile importante ale acestui sistem, la nivel internaţional, fiind acela că, pentru acordarea unui credit, este nevoie de până la nouă depozite, subliniază reprezentanţii domeniului.

Reglementările din domeniu au fost preluate din legislaţia europeană şi prevăd că „fiecare client, persoană fizică cu cetăţenia română şi cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire – creditare încheiat cu o bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ” (Ordonanţa de Urgenţă 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, art. 311). Următorul articol din legea 312 alin. 1 şi 2, adaugă: „Prima de stat se stabileşte la 25% din suma economisită în anul res­pectiv de către client. Prima de stat nu poate depăşi echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire”.

Ordonanţa mai subliniază, la art. 315, alin. 1:

„Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum cinci ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, şi este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parţiale din sumele economisite”.

Valoarea medie a creditelor acordate de băncile pentru locuinţe se ridică la peste 20.000-30.000 de euro, iar perioada de acordare poa­te fi şi de 30-40 de ani, în funcţie de destinaţia împrumutului (renovare sau achiziţie).

Related Post

Termeni si conditii
Business Press este o publicatie gratuita. Editorul isi rezerva dreptul de a determina categoriile de cititori care primesc publicatia gratuit. Orice parte a publicatiei poate fi reprodusa numai cu mentionarea sursei.