La sfârșitul anului 2015 a fost publicat în Monitorul Oficial, din ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un document prin care sunt adoptate declarațiile de impunere pentru bugetul local utilizate în anul 2016 conform noului Cod fiscal.

Actul normativ reglementează un numar de 15 formulare tipizate utilizate pentru evidența impozitelor și taxelor datorate catre bugetul local. Cu această ocazie, sunt actualizate conform prevederilor din noul Cod fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, declarațiile privind impozitul pe teren datorat de persoane fizice sau juridice, impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoane fizice sau juridice sau formularul certificatului de atestare fiscală privind plata impozitelor la bugetul local.

S-a adoptat și formularul privind impozitul pe cladirile deținute de persoanele fizice sau persoanele juridice Model 2016 ITL – 002. Acesta este adoptat pentru noile proceduri de impozitare a clădirilor în funcție de destinație, respectiv utilizare rezidentială sau utilizare nerezidențială – economică.

Principalele prevederi în legătură cu impozitarea construcțiilor:

  • persoanele fizice ce utilizează o clădire în activități nerezidențiale (economice) în totalitate sau în parte, aflate în proprietatea acestora la data de 31 decembrie 2015, depun această declarație de impunere până la data de 31 martie 2016;
  • toate societățile și celelalte persoane juridice ce dețin la data de 31 decembrie 2015 clădiri în proprietate, depun această declarație de impunere până la data de 31 martie 2016;
  • impozitul se stabilește în procent diferit de la localitate la localitate în funcție de hotărârea Consiliului local, ce ar fi trebuit să fie adoptată până la data de 07 noiembrie 2015;
  • pentru persoanele fizice ce utilizeaza cladirea in activitati economice, impozitul este intre 0,08% si 1,3%, dacă această clădire a fost dobândită/construită/reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului 2016; dacă nu se îndeplinesc aceste condiții, clădirea nu este reevaluată în ultimii 5 ani, fiind dobândită anterior acestei perioade, procentul de impozit este de 2% stabilit prin Codul fiscal.

În ceea ce privește societățile, impozitul este stabilit tot în funcție de modul de utilizare a clădirii, respectiv scop rezidențial sau nerezidențial. Pentru clădirile utilizate în activități economice, procentul de impozit este între 0,2% și 1,3%, cu condiția ca această clădire să fie reevaluată în ultimii 3 ani.

Dacă acea cladire nu este reevaluată în ultimii 3 ani, impozitul este în procent de 5% stabilit prin Codul fiscal.

Pentru societăți, valoarea de impozitare este valoarea contabilă (costul de achiziție sau costul de producție) doar dacă clădirea a fost achiziționată/dobândită în anul 2015. Pentru toate celelalte situații, trebuie determinată valoarea impozabilă conform art. 460 din Codul fiscal.

Related Post

Termeni si conditii
Business Press este o publicatie gratuita. Editorul isi rezerva dreptul de a determina categoriile de cititori care primesc publicatia gratuit. Orice parte a publicatiei poate fi reprodusa numai cu mentionarea sursei.