Business News KN_7008
Succes neîntrerupt pentru grupul Kuehne+Nagel

Pentru grupul Kuehne + Nagel ce operează pe plan global anul 2015 a fost din nou un an reuşit. Profitabilitatea /rentabilitatea a crescut şi mai mult, ducând la un nou rezultat record în ceea ce priveşte câştigurile pentru 2015.

Din cauza francului elveţian puternic, cifra de afaceri netă de 16.731 milioane CHF (franci elveţieni ) a fost cu 4,4 % sub cea a anului anterior, în timp ce profitul brut a rămas la nivelul anului anterior. Rezultatul operaţional (EBITDA) a crescut cu 3,6% la 1.041 milioane franci elveţieni (CHF). Marja EBIT a crescut la 5,1% şi a depăşit ţinta înainte de termen. Câştigurile pe tot anul au crescut cu 5,4 % (în valute constante cu 12,7%) la 679 milioane franci elveţieni (CHF).

Pentru anul comercial 2015, Consiliul de Administraţie va propune un dividend de 5,00 CHF (franci elveţieni) pe acţiune la Adunarea Generală Anuală.

Dr. Detlef Trefzger, CEO al Kuehne + Nagel International AG: “Suntem mândri că într-un mediu plin de provocări am fost capabili să creştem şi mai mult rentabilitatea şi să atingem încă o dată un rezultat record. Această performanţă pozitivă a fost produsă atât de eficacitatea programelor noastre de eficienţă şi de 2 of 4 implementarea reuşită a iniţiativelor strategice. În special aproprierea de client şi înţelegerea cerinţelor viitoare ale clientului ne permit să ne lărgim în mod inovativ portofoliul de servicii în concordanţă cu piaţa. Acest lucru ne-a permis să stabilim parcursul succesului viitor al Grupului “.

Dezvoltarea unităţilor de afaceri

Transporturi maritime

Pe o piaţă a transporturilor maritime caracterizată de rate ridicate de volatilitate şi creştere slabă, Kuehne + Nagel s-a concentrat pe afacerile profitabile. În prima jumătate a anului, aceasta a dus la o scădere a volumului, care a fost apoi compensată în a doua jumătate de creşteri profitabile de volum pe rutele comerciale nord-americane şi intra-asiatice.

În timp ce creşterea exporturilor europene a stagnat din cauza diferenţelor regionale de cerere, Kuehne + Nagel şi-a crescut în mod clar volumele în comerţul cu şi din America de Nord şi America de Sud. În ceea ce priveşte soluţiile specializate cum ar fi containere frigorifice şi LCL (Încărcătură mai mică de un container) Kuehne + Nagel şi-a mărit cota de piaţă şi şi-a consolidat poziţia de lider. În total, compania a manipulat 3,8 milioane TEU, aceeaşi cantitate ca în anul anterior, dar cu o rentabilitate crescută : profitul brut per TEU a crescut cu 5,2% şi marja de profit brut EBIT (rata de conversie) a crescut de la 30,3% la impresionanta cifră de 33,2%. EBIT a crescut cu 15,3% faţă de anul anterior.

Transporturi aeriene

În transporturile aeriene, Kuehne + Nagel a rămas cu succes pe acelaşi parcurs, pe o piaţă globală stagnantă spre descrescătoare. Compania şi-a sporit tonajul cu 4,7% la 1.250.000 tone, reafirmându-şi astfel poziţia de al doilea expeditor ca importanţă pe piaţa mondială. Un factor cheie pentru aceste bune rezultate a fost concentrarea pe soluţii de transport aerian specifice ramurii, ceea ce a dus la câştiguri comerciale semnificative în sectoarele farmaceutic, aerospaţial şi al bunurilor perisabile. KN FreightNet, portalul online inovator, s-a dovedit un canal nou de vânzări eficace. Clienţii din întreaga lume pot primi instantaneu oferte şi devize pentru serviciile de transport aerian, pot face rezervări şi pot urmări expedierile. Rentabilitatea sporită în această unitate de afaceri este reflectată de rata de conversie, care a crescut de la 27,0% în anul anterior la 29,3%; EBIT a sporit cu 11,3%.

Transporturile pe uscat

Performanţa operaţională în transporturile pe uscat a rămas stabilă în ciuda situaţiei dificile a pieţei în Europa. Activităţile grupului în Germania, Franţa şi Marea Britanie s-au extins cu succes. Noul concept de flux de lucru LTS (încărcătură sub un camion) şi expedierile FTl (camion plin) au contribuit la o dezvoltare satisfăcătoare a acestei unităţi de afaceri. Achiziţionarea de către Kuehne + Nagel a societăţii ReTrans, un provider de soluţii de management de transport global cu sediul în SUA, în August 2015 a marcat o etapă importantă în activităţile de extindere în afara Europei. Un mare număr de noi afaceri au fost deja generate în cooperare cu organizaţia nord-americană Kuehne + Nagel în trimestrul IV. Dezvoltarea totală pozitivă a fost influenţată negativ de o amendă antitrust impusă de Consiliul Concurenţei din Franţa unui număr de 20 de provideri de servicii de transport colete, inclusiv o amendă de 34 milioane CHF (franci elveţieni) pentru Alloin Group, o companie de transport franceză , pe care Kuehne + Nagel a preluat-o in 2009. Din această sumă, 33 milioane CHF (franci elveţieni) se pot atribui perioadei de dinainte de achiziţionarea grupului Alloin Group. Kuehne + Nagel s-a disociat de astfel de practici comerciale şi are un program cuprinzător de conformare pus în practică, permanent perfecţionat. EBIT a scăzut de la 30 milioane franci elveţieni CHF în anul anterior la 7 milioane 3 of 4 CHF (franci elveţieni) în special din cauza amenzii antitrust. Kuehne + Nagel a depus un apel împotriva deciziei Consiliului Concurenţei din Franţa.

Logistică contractuală

Soluţiile end-to-end („de la un capăt la altul”) specifice ramurii aplicate de Kuehne + Nagel au avut o cerere mare pe piaţă, conform confirmării aduse de noile câştiguri comerciale in 2015, cu un spaţiu suplimentar de depozitare de aproximativ 860.000 m2 .

Cele trei iniţiative strategice – creştere focusată, perfecţionarea continuă a procesului şi Master Plan de Locaţii – se dovedesc eficace. În anul analizat, Kuehne + Nagel a administrat un total de peste 9,5 milioane de metri pătraţi de spaţii de depozitare şi logistică pentru clienţii săi din toată lumea. În acelaşi timp, spaţiul nefolosit a fost redus de la 4,2% la 3,5%. Cifra de afaceri în ceea ce priveşte logistica contractuală a adus o creştere de 5,5% ajustată la rata de schimb, superioară mediei de pe piaţă. Cu toate acestea, efecte valutare negative, care au afectat în mod special această divizie, şi afacerile logistice cu băuturi din Marea Britanie au avut un impact important asupra rezultatului. EBIT a scăzut de la 153 milioane CHF (franci elveţieni) în anul anterior la 119 milioane CHF (franci elveţieni). Cifra de afaceri netă După plata taxelor şi comisioanelor vamale şi a impozitelor şi taxelor, grupul Kuehne + Nagel Group a realizat o cifră de afaceri netă de 16.731 milioane CHF (franci elveţieni) în 2015, ceea ce reprezintă o scădere de 4,4% în comparaţie cu anul anterior. Efectele negative ale cursului valutar au influenţat cifra de afaceri netă cu 8,0%. În timp ce cifra de faceri netă în zona Asia Pacific a rămas stabilă la nivelul anului anterior, în cele două Americi a crescut cu 9,%. Zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) a înregistrat o scădere de 9,6%, mai ales ca efect al unui franc elveţian puternic faţă de Euro. Profitul brut.

Profitul brut, care este un indicator de performanţă mai bun decât cifra de faceri pentru o companie de logistică , este , cu cele 6.251 de milioane CHF (franci elveţieni) din 2015 cu puţin (0,3%) sub nivelul anului anterior. Efectele negative ale cursului valutar au avut in impact de 8,6%. În cele două Americi, profitul brut a crescut cu 14,0% iar în zona Asia Pacific cu 10,9%.

În zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) cu toate acestea un franc elveţian puternic a dus la o scădere de 5,1%. EBITDA Încasările înainte de plata dobânzilor, taxelor, impozitelor, deprecierilor, amortizărilor şi deprecierilor activelor, uzinelor şi utilajelor, acordurilor şi altor active necorporale (EBITDA) a crescut cu 3,6% la suma de 1.041 milioane CHF (franci elveţieni) faţă de anul anterior ; efectele negative de curs valutar au avut un impact de 7,8%. Zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) a generat contribuţia cea mai mare la EBITDA cu suma de 580 milioane de franci elveţieni (CHF) (55,7%) urmată de cele două Americi cu 231 milioane CHF (franci elveţieni) (22,2%) şi zona Asia Pacific cu 230 milioane CHF (franci elveţieni) (22,1 %). EBIT In 2015, încasările înainte de plata dobânzilor, impozitelor şi taxelor (EBIT) au fost mai mari cu 31 de milioane CHF (franci elveţieni), atingând suma de 850 milioane de franci elveţieni (CHF), în timp ce efectele ratelor de schimb valutar au avut un impact negativ de 7,1%. Creşterea a fost datorată mai ales unei 4 of 4 îmbunătăţiri în continuare a rentabilităţii. EBIT in cele două Americi a crescut cu 44 de milioane de franci elveţieni (CHF) (28,2%) şi în zona Asia Pacific cu 29 milioane de francei elveţieni (CHF) (15,7%).

În zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa), totuşi, EBIT a scăzut cu 42 milioane de franci elveţieni (CHF) (8,8%). Marja EBIT a crescut la 5,1% şi a depăşit ţinta înainte de termen. Dividende. Consiliul de Administraţie va propune Adunării Generale Anuale din 3 mai 2016 repartizarea unor dividende în valoare de 5,00 franci elveţieni (CHF) pe acţiune (în anul anterior: 4,00 franci elveţieni (CHF) pe acţiune şi un dividend aniversar de 3,00 franci elveţieni (CHF) pe acţiune). Karl Gernandt, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al companiei Kuehne + Nagel International AG: “Rezultatul din anul aniversar au confirmat că firma noastă este capabilă să se perfecţioneze substanţial chiar într-un mediu volatil. Structurile şi procesele noastre sunt suficient de flexibile pentru a răspunde rapid şi eficient noilor situaţii de piaţă. Mediul de piaţă va rămâne în continuare plin de provocări în anul curent, dar modelul nostru solid de afaceri, forţa conducerii şi mai ales dedicarea tuturor angajaţilor noştri din întreaga lume permit Consiliului de Administraţie să fie optimist şi să preconizeze că dezvoltarea pozitivă a companiei va continua”.

Despre Kuehne + Nagel Cu aproximativ 67,000 de angajati in 1200 de locatii in peste 100 de tari, Grupul Kuehne + Nagel este unul din liderii mondiali a companiilor logistice. Pozitia sa puternica pe piata sta in transporturile maritime, aeriene,rutiere si in contract logistic cu un mare accent in furnizarea serviciilor IT – servicii bazate pe supply chain management Mai multe informatii se pot gasi la : www.kuehne-nagel.ro

Related Post

Termeni si conditii
Business Press este o publicatie gratuita. Editorul isi rezerva dreptul de a determina categoriile de cititori care primesc publicatia gratuit. Orice parte a publicatiei poate fi reprodusa numai cu mentionarea sursei.