Acord de colaborare între Camera bucureșteană și Arhivele Naționale ale României

 

Luni, 5 martie 2018, la sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut loc semnarea acordului de colaborare între Camera bucureşteană şi Arhivele Naționale ale României (ANR).

Ca urmare a semnării acestui document de către preşedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, şi de către directorul ANR, dr. Ioan Drăgan, cele două părţi vor coopera în vederea organizării de evenimente și redactării unor lucrări cu caracter științific și a unor albume de fotografie. Acestea vor fi realizate de către echipa CCIB, utilizând documente aflate în administrarea Arhivelor Naționale, Serviciului Municipiului București al Arhivelor Naționale și Serviciului Arhivelor Naționale Istorice Centrale, și vor avea ca principal obiectiv să evidențieze locul şi rolul Camerei bucureștene în modernizarea economiei românești.

Cele două părți au convenit ca seria de evenimente să fie deschisă de o expoziție de documente și fotografii organizată la Palatul Camerei bucureștene, în parteneriat cu ANR.

Acesta este primul dintr-o serie de acorduri de colaborare pe care CCIB le va semna cu instituții de artă, cultură și științifice, în vederea derulării în bune condiții a programului de manifestări programate a se desfăşura pe parcursul întregului an 2018, pentru a marca 150 de ani de activitate neîntreruptă a Camerei bucureștene.

Biroul de Presă CCIB                                                      Biroul de Presă al ANR