ASIROM Vienna Insurance Group lansează MaxInvest, primul produs hibrid de asigurări de viață din România

Începând cu luna februarie a.c., ASIROM Vienna Insurance Group oferă, în premieră pentru România, primul produs hibrid de asigurări de viață. MaxInvest este un produs inovator ce combină avantajele unei asigurări tradiționale cu oportunitatea de a investi pe piețele de capital.

O inovație pe piața de asigurări din România, MaxInvest oferă flexibilitate maximă în alocarea primelor. Clientul are posibilitatea de a alege, oricând pe durata contractului, modalitatea de alocare a banilor între o economisire cu dobândă garantată atractivă, o investiție într-un fond de acțiuni cu performanțe excepționale sau protecție la riscuri care pot afecta bunăstarea asiguratului și a familiei, cum ar fi bolile grave, invaliditatea, decesul etc.

“MaxInvest este un produs unic pe piață, în condițiile în care se adresează unei baze extinse de clienți din perspectiva riscului investițional acceptat: de la cei extrem de prudenți, care preferă să economisească, beneficiind de garanția unui randament al capitalului, la cei dispuși să-și asume un grad de risc investițional ridicat. Mai mult decât atât, flexibilitatea produsului este dată și de faptul că procentele de alocare a primelor către cele două programe investiționale pot fi modificate oricând pe parcursul derulării contractului”, declară Cristian Ionescu, Președinte al Directoratului ASIROM.

Acest produs hibrid a fost dezvoltat pentru a susține permanent creșterea randamentului contractului de asigurare, prin două clauze unice în piață, de protejare a câștigurilor și de redirecționare a banilor, în ultimii ani de contract.

Componența de investiții

Concret, ai posibilitatea de a alege proporția în care vor fi alocate primele plătite către cele 2 programe de plasament financiar disponibile: unul ce oferă un randament garantat pe an, celălalt fiind reprezentat de fondul de investiții Erste Equity România, cu plasamente pe piețele de capital și în instrumente ale pieței monetare.

Un client poate alege, la momentul încheierii poliței, să aloce, de exemplu, câte 50% din prime către fiecare dintre cele 2 programe. Ulterior, în orice moment pe perioada valabilității contractului, acesta poate modifica proporțiile de alocare a primelor (deja plătite și care urmează a fi achitate) în funcție de eventuale oportunități identificate sau pur și simplu ca urmare a dorinței de revizuire a propriei politici investiționale.

Nu sunt percepute niciun fel de taxe sau alte costuri pentru realocarea primelor sau pentru modificarea proporției de alocare a primelor.

Componența de protecție

Protecția de bază oferită de poliță se referă la acoperirea riscului de deces din orice cauză. În plus, acoperirea poate fi extinsă prin achiziționarea de clauze suplimentare de asigurare ce oferă protecție financiară pentru diverse alte riscuri: de la boli grave, invaliditate, fracturi sau arsuri ca urmare a unui accident, intervenții chirurgicale, respectiv spitalizare.

Protecția financiară acordată de ASIROM în cazul producerii riscului de bază (deces) va fi reprezentată de maximul dintre valoarea sumei asigurate aleasă de contractant și prevăzută în contract, respectiv valoarea contului la momentul producerii riscului (valoarea fondului aferent programului garantat și valoarea fondului programului investițional), plus 10% din suma asigurată.

Informații suplimentare despre MaxInvest

  • Produsul este destinat persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani
  • Contractul se poate încheia pe o perioadă cuprinsă între minimum 10 și maximum 30 de ani
  • Prima minimă lunară este de 150 de lei
  • Primele se pot plăti exclusiv eșalonat, cu frecvența anuală, semestrială, trimestrială sau lunară; frecventă de plată poate fi modificată pe perioada valabilității contractului
  • Primele pot fi majorate / pot fi efectuate plăți adiționale pe durata contractului
  • Contractul poate fi răscumpărat total / parțial începând din anul 3 de asigurare
  • Indemnizațiile din asigurare sunt scutite de orice impuneri fiscale

Despre Erste Equity România

Fondul deschis de investiții Erste Equity România este un fond de acțiuni. Conform prospectului de emisiune, fondul investește cel puțin 85% din activele sale în acțiuni și va menține o expunere de cel puţin 70% pe moneda locală. Alocarea strategică din punct de vedere al localizării entităților emitente va fi de 80% în instrumente emise / oferite de entități înregistrate în România sau care au piață principală de listare România. Activele Fondului sunt investite cu precădere în acţiuni emise de principalele societăți tranzacționate la Bursa de Valori București. La finele anului 2018, Erste Equity România avea cele mai mari expuneri (dar sub 10% din valoarea activelor, fiecare) pe acțiunile cotate la BVB ale Băncii Transilvania, Romgaz, BRD Groupe Societe Generale, respectiv OMV Petrom.

Fondul Erste Equity România administrează active de peste 130 milioane RON, înregistrând un randament anualizat de 11,4%, în perioada 24.09.2013 – 24.09.2018.

Despre ASIROM Vienna Insurance Group

Asirom VIG este una dintre cele mai importante companii de asigurări de pe piață, cu experiență de peste 25 de ani în România. Compania are o rețea națională de 138 de agenții, 1.900 de agenți activi și numerosi parteneri externi.

Asirom face parte din Vienna Insurance Group (VIG), companie cu peste 200 de ani de experiență în domeniul financiar și lider pe piața asigurărilor, atât în Austria, cât și în Europa Centrală și de Est. VIG gestionează 50 de companii de asigurări din 25 de țări și are peste 25.000 de angajați. Grupul are cel mai bun rating în indicele ATX pe piața bursieră austriacă și este, de asemenea, listat la Bursa de Valori din Praga.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.asirom.ro.