Banca Comercială Română aplică mecanismul plății defalcate a TVA

Plata defalcată a TVA se face în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 23/2017, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care aplică acest mecanism, au obligația să comunice beneficiarilor contul de TVA în care urmează să primească contravaloarea taxei din facturile emise.

În cazul clienților cu conturi curente deschise la BCR, la care se aplică mecanismul plății defalcate a TVA, facturile fiscale emise pentru operaţiunile purtătoare de TVA vor fi încasate automat de bancă, conform legii, prin compensarea valorii totale a facturilor cu sumele disponibile existente în oricare dintre conturile lor curente. Banca va transfera TVA încasată de la client în contul de TVA al BCR.

În situația în care clienții nu au cont curent deschis la BCR, dar au optat sau sunt obligaţi să aplice mecanismul plății defalcate a TVA, aceștia trebuie să efectueze plata sumelor reprezentând contravaloarea TVA din facturile emise de BCR în contul de TVA corespunzător, așa cum este menţionat pe factură.

Conturile BCR unde se pot face platile reprezentant contravaloare TVA sunt:

  • pentru operațiuni bancare

RO20RNCB0TVA000000069172 – pentru facturile emise în RON

RO69RNCB0TVA000000069163 – pentru facturile emise în EUR

RO42RNCB0TVA000000069164 – pentru facturile emise în US

RO15RNCB0TVA000000069165 – pentru facturile emise in GBP

  • pentru operațiuni nebancare

RO10RNCB0TVA000000068382 – pentru facturile emise în RON

Recent, BCR a lansat Contul de TVA pentru clienții persoane juridice, cont care vine cu multiple avantaje:

  • Zero lei comision la deschiderea contului;
  • Zero lei comision de administrare;
  • Zero lei pentru plățile electronice intra și interbancare (excepție comisioanele SENT si ReGIS);
  • Zero lei la încasările intra și interbancare prin ordin de plată.

Excepție fac încasările prin cec sau bilet la ordin, precum și depunerea de ordine de plată la ghișeu, pentru aceste operatiuni aplicându-se aceleași comisioane specifice contului curent deținut de fiecare companie. Lista completă a comisioanelor aplicabile se regăsește pe pagina internet a băncii: www.bcr.ro