Business Breakfast la Palatul CCIB, dedicat provocărilor generate de noua raportare pe sustenabilitate

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat un nou eveniment din seria Business Breakfast la Palatul CCIB, cu tema „Aspecte cheie privind noua raportare de sustenabilitate”.

„Am organizat acest eveniment pentru a veni în sprijinul oamenilor de afaceri cu informații valoroase și soluții practice furnizate de profesioniști din mediul public și din cel privat cu scopul de a înțelege condiționalitățile impuse de noile reglementări privind raportarea de sustenabilitate, care vor influența activitatea tuturor companiilor, indiferent de domeniul de activitate”, a declarat Iuliu Stocklosa, președintele CCIB, în deschiderea ediției.

Invitații speciali al ediției, moderate de Iuliu Stocklosa, au fost: Oana Georgiana Stănilă, președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Adrian Popescu, președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Ciprian Mihăilescu, consilierul președintelui CAFR pe probleme externe si membru al Consiliului Director al Federației Europene a Contabililor și Auditorilor pentru IMM-uri, Robert Șova, vicepreședinte al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), care au abordat principalele aspecte legale, tehnice și practice privind noua raportare de sustenabilitate, realizate conform directivei europene privind informatiile nonfinanciare (CSRD).

Timp de două ore, invitații speciali au discutat pe larg cu antreprenorii, managerii și consultanții prezenţi despre: cadrul legal aplicabil, categoriile de companii aflate sub incidența prevederilor noii directive, calendarul de implementare, standardele de raportare generale și specifice, categoriile de informații pe care entitățile trebuie să le include în rapoartele de sustenabilitate, misiunea de asigurare limitată, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească potențialii furnizori independenți de servicii de asigurare, precum și despre elementele de natură să influențeze activitatea entităților care nu sunt obligate să realizeze și să auditeze rapoarte de sustenabilitate.

Potrivit președintelui CAFR, Adrian Popescu, aplicarea legislației în domeniu va constitui o provocare majoră pentru companii, în contextul în care noul raport va avea un conținut complex, cu elemente cuantificabile pe trei domenii – mediu, social, guvernanță corporativă. În contextul în care trebuie dovedită sustenabilitatea pe întreg lanțul valoric, Ciprian Mihăilescu în prezentarea amplă pe care a făcut-o a reliefat că noile reglementări vor avea impact asupra unui număr mult mai mare de companii decât cele obligate să elaboreze raport de sustenabilitate, întrucât există posibilitatea ca entitățile raportoare să ia decizia de a solicita acest tip de rapoarte și informații de la partenerii lor de afaceri de pe lanțul valoric, pentru a se asigura că aceștia sunt sustenabili.

La rândul său, Oana Georgiana Stănilă, președintele ASPAAS, a vorbit despre cerințele specifice de formare pentru auditorii certificați, cât și pentru specialiștii care doresc să intre în profesie, astfel încât aceștia să realizeze corect misiunea de asigurare limitată, potrivit legii.

În opinia vicepreședintelui CECCAR, este necesară găsirea unor soluții astfel încât impactul acestor schimbări legislative asupra costurilor companiilor să fie minim. Totodată, Robert Șova a reliefat necesitatea unei bune pregătiri în domeniu a comunității de afaceri, punctând faptul că acele companii care vor fi capabile să furnizeze date relevante cu privire la sustenabilitatea produselor/serviciilor/activităților vor avea un avantaj competitiv pe piață.

Mai puțin formal decât o masă oficială şi mai rapid, Business Breakfast la Palatul CCIB este un model de networking ce oferă participanților posibilitatea de a se întâlni într-un cerc restrâns cu autorități de reglementare și consultanți de top și de a identifica noi oportunități de afaceri.