Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România lansează „Cartea Albă a sănătății 2021”

Experții din comunitatea de afaceri franco-română prezintă 35 de măsuri pentru creșterea calității și eficienței sistemului de sănătate și a satisfacției beneficiarilor.

Noua realitate pandemică a subliniat necesitatea modernizării sistemului medical din România și nevoia urgentă de a crește calitatea serviciilor medicale atât în sistemul de sănătate public, cât și în cel privat. Astfel, Grupul de lucru Sănătate CCIFER și-a structurat activitatea încă de la începutul pandemiei în jurul a patru priorități strategice pentru redresarea sistemului medical și reformarea acestuia în mod durabil, vizând susținerea eforturilor autorităților în combaterea crizei sanitare. Cele patru priorități ale Grupului de lucru Sănătate CCIFER sunt ameliorarea infrastructurii spitalicești, finanțarea sistemului de sănătate, prevenția și digitalizarea. Acestea stau la baza celor 35 de sugestii pe care experții CCIFER le-au formulat în Cartea Albă a Sănătății. Grupul de lucru este format din 35 de membri, reprezentanți ai companiilor din sectorul medical, farma, ai serviciilor medicale, asigurărilor private de sănătate, dar și ai sectoarelor conexe. 

„Implicarea mediului de afaceri franco-român în domeniul sănătății este complementară cooperării publice dintre Franța și România, care se referă în special la pregătirea personalului medical român în domeniul marilor arși, la instruirea în România a 2.500 de studenți francofoni la medicină, precum și la expertiza franceză mobilizată pentru proiectarea a trei noi spitale regionale în România”,François Coste, Președinte CCIFER. 

„Cartea Albă a Sănătății este un document succint dar comprehensiv în același timp, fără a fi o analiză sau un plan de acțiune în adevăratul sens al cuvântului. L-aș propune că pe o punte în comunicarea și colaborarea dintre cele două părți ale sistemului medical : privat și public. Pentru că ne dorim un sistem medical uniform și înalt calitativ, dar și eficient din punct de vedere economic. Integritate, colaborare, savoir-faire sunt valorile Grupului de lucru Sănătate, cele cu ajutorul cărora putem îndeplini misiunea de a oferi consultanță la nivelul factorilor implicați în procesul decizional și de reconstrucție a sistemului medical”, – Dr Tatiana Popescu, Lider al Grupului de lucru Sănătate CCIFER (DrLifestyle prin Pondera Medical).

Carte Albă reprezintă un instrument de dialog între autoritățile publice și societățile noastre private, prin care ne reafirmăm, pe lângă disponibilitatea de a dialoga, și pe aceea de a pune la dispoziția autorităților savoir-faire-ul și bunele practici din cadrul companiilor pe care le reprezentăm, pentru a contribui la consolidarea unui sistem de sănătate public și privat care să asigure o înaltă calitate a actului medical, creșterea prevenției și un acces mai mare a populației la îngrijiri medicale, eliminând inechitățile geografice și sociale, crescând accesul la tratament și calitatea vieții pacienților. Recomandările din prezentul document vizează transformarea sistemului de sănătate din România punând cu adevărat în centrul său pacientul.

Le mulțumim membrilor Grupului de lucru Sănătate CCIFER care au contribuit la redactarea Cărții albe: Bayer, Business France, Cabinet d’Avocat Gruia Dufaut, Digidemat, Edenred, The E-learning Company, Essilor, Gefco, Groupama Asigurări, Hospice Casa Speranței, Ipsen Pharma, Ixodron, Izidoc, Dr Lyfestyle,

Public Affairs Solutions, Regina Maria, Sanofi, Sanopass, Servier Pharma, Telios Care.

Consultați online Cartea Albă a Sănătății CCIFER 2021.

CCIFER

Fondată în 1996, CCIFER este membră a rețelei de 126 de Camere de Comerț, Industrie și Agricultură Franceze în lume, numărând peste 37 000 de membri, în 96 de țări. Prezenți în toată țara, deseori lideri în sectorul lor de activitate, investitorii francezi s-au instalat în România încă de la începutul anilor 90, dezvoltând un parteneriat durabil cu întreprinderile românești, contribuind cu capital și savoir-faire și beneficiind de o piața în creștere și de un factor de competitivitate globală. CCIFER numără în prezent 550 de membri, a căror cifră de afaceri cumulată însumează 18 miliarde de euro și care au creat peste 125 000 de locuri de muncă directe. Comunitatea franco-română este diversă, reunind, pe lângă investitorii francezi, și companii cu capital românesc, antreprenori și asociații, în toate sectoarele de activitate. În prezent, Franța este al treilea investitor din România, cu un stoc al investițiilor directe de 8,5 miliarde de euro.