Editorial

Provocările globale ale agriculturii…

Companiile multinaţionale din agricultură care organizează anual evenimente tematice unde sunt invităţi reprezentanţi ai autorităţilor ministeriale şi locale de resort, specialişti din domeniu, producători agricoli şi jurnalişti ai presei agricole atrag atenţia în mod repetitiv […]