CCIB oferă, în continuare, servicii de asistenţă, consultanţă şi reprezentare comunităţii de afaceri bucureştene

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) continuă să ofere servicii de asistență, consultanță și reprezentare adaptate stării de urgență națională pe care o traversăm și își exprimă solidaritatea cu membrii săi și cu comunitatea de afaceri în general.

CCIB a organizat un serviciu de permanență la sediul său din Str. Ion Ghica nr. 4, destinat, în principal, primirii, analizării și eliberării de certificate de forță majoră companiilor solicitante, membre sau nemembre CCIB, precum și emiterii de certificate de origine. Informăm comunitatea de afaceri că echipa noastră soluţionează toate cererile cu privire la emiterea de certificate privind avizarea existenței unui caz de forță majoră ca urmare a efectelor crizei coronavirusului în termen de maximum 3 zile de la data depunerii ultimului act solicitat pentru completarea dosarului.

În perioada stării de urgenţă, CCIB lucrează cu publicul după un program normal: L-J 09:00 – 17:00, V 09:00 – 14:00, întreaga echipă a CCIB oferind serviciile specifice în temeiul procedurilor și normelor lucrului de la distanță. Dispunem de tehnologia necesară derulării activității în sistem „remote” și suntem disponibili telefonic și via e-mail (la email-urile si numerele de telefon mobile afisate pe site-ul nostru, www.ccib.ro), oferind servicii la aceleași standarde de calitate ca întotdeauna.

În dorința de a veni în sprijinul membrilor CCIB, dar şi în sprijinul companiilor nemembre, așteptăm din partea acestora, la adresa de email office@ccib.ro, sesizarea dificultăților concrete pe care le întâmpină în activitea curentă în această perioadă pe care, la rândul nostru, să le aducem la cunoștința membrilor Grupului de lucru interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României generat de efectele epidemiei Covid-19 (GLI-ECOROM), care își desfășoară activitatea sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului și Administrației Prezidențiale, prin Departamentul Politici Economice și Sociale.