Demers inedit în mediul academic din România: comunitatea de afaceri franco-română dezvoltă împreună cu universitățile programe educaționale integrate

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER) lansează un concept educațional nou în România, menit să sprijine formarea tinerelor talente în țară, la un nivel academic internațional. Unicitatea acestui demers constă în implicarea comunității franco-române într-un mod integrat în colaborarea cu centrelele universitare din țară. Conceptul este în curs de  implementare, cu un pilot de succes lansat în plină pandemie la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ) – ASE București, în parteneriat cu IÉSEG School of Management din Franța.

Masterul de Antreprenoriat și Gestionarea Afacerilor în limba franceză (Master d’Entreprenariat et Gestion des Affaires – MEGA) este un program al Academiei de Studii Economice din București, lansat în plină pandemie într-o nouă formulă, mai pragmatică și mai relevantă pentru nevoia de învățare aplicată. MEGA se adresează atât proaspeților absolvenți de studii universitare de licență, cât și profesioniștilor care doresc o specializare economică în limba franceză. Programul are o durată de 2 ani, este organizat în parteneriat cu IÉSEG School of Management și comunitatea de afaceri franco-română (CCIFER), construind competențe în domeniile cheie ale administrării afacerilor: IT&C și inovare, finanțe, managementul talentelor & marketing, strategie & management operațional.

„Programul în limba franceză de antreprenoriat și administrarea afacerilor (MEGA) a fost recent restructurat pentru a putea valoriza experiența partenerilor internaționali și a specialiștilor din mediul de afaceri francofon. În acest sens, colaborăm cu CCIFER pentru întărirea cooperării cu companiile franceze din România și consolidarea filierei francofone din cadrul facultății noastre. Masterul MEGA are o dublă coordonare, cu un responsabil din partea ASE, doamna Conf. univ. dr. Anca Bogdan, și un responsabil din partea CCIFER, doamna Adela Jansen, care, pe lângă activitatea de cadru didactic asociat, asigură recrutarea, comunicarea și coordonarea activității specialiștilor din cadrul companiilor francofone.” Conf. univ. dr. Tănase Stamule, Decanul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine din cadrul ASE. 

„Binomul format din profesorii universitari ASE și IESEG și lideri ai comunității de afaceri franco-române, curricula adaptata celor mai noi informații din domeniu, proiectele moderne ancorate în exigențele mediului de afaceri actual, precum și modalitatea incrementală de acumularea a cunoștințelor permit studenților să aibă o formare la un nivel internațional, crescându-și angajabilitatea și accesul direct la o întreagă paletă de oportunități oferite de CCIFER.”- Adela Jansen, membru în Consiliul de Administrație CCIFER.

Noua structură organizatorică MEGA este modulară, permițând studenților să capitalizeze cunoștințele acumulate de la un modul la altul, fiind angajați în același timp. De asemenea, în plus față de programul standard, vor fi introduse treptat și alte module opționale precum antreprenoriat digital, multiculturalitate și altele, cu scopul construirii cât mai multor competențe transversale. Conceptul se bucură de sprijinul Ambasadei Franței la București și de implicarea Institutul Francez din România, prin rețeaua France Alumni.

Împreuna cu Cluburile Francofone de Afaceri din țară, acest concept pilot va fi implementat la nivel național în mai multe centre universitare, în formule adaptate contextului local, cu beneficii pe termen lung atât pentru membrii comunității CCIFER, cât și pentru studenți.

Proiectul pilot MEGA face parte din rândul proiectelor în educație ale CCIFER, vizând reducerea tensiunilor de pe piața muncii și sprijinirea companiilor în recrutarea și fidelizarea talentelor francofone și multilingve.

Puteți descoperi masterul MEGA accesând –  http://mega.fabiz.ase.ro/ și https://lnkd.in/ebqj2A4

 

Despre CCIFER

O comunitate de afaceri fondată pe savoir-faire-ul francez, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER) este un lider angajat în dezvoltarea durabilă a persoanelor, a companiilor și a României. CCIFER reunește peste 550 de companii franceze și române, a căror cifră de afaceri însumează 18 Mld de euro și care au creat peste 125.000 de locuri de muncă directe. Companiile membre sunt lideri în mai multe sectoare de activitate care formează economia locală. CCIFER exprimă o poziție comună a societăților membre și a investitorilor francezi în România în dialogul cu autoritățile publice.