Dezvoltarea economică a zonei rurale româneşti, o prioritate imediată!

Unul dintre obiectivele principale, prevăzute în programul de guvernare actual este și dezvoltarea economică a zonei rurale româneşti. În ultimii ani, dezvoltarea rurală din România a continuat să fie într-o situație de criză, iar economia a fost departe de a fi stabilă pentru a putea să o susțînă. De altfel scăderea raportului dintre indicii de creștere a prețurilor produselor agricole și cei ai produselor industriale procesate, adâncește acest fapt.

Astăzi, agricultura românească este devansată, față de cea a țărilor din Uniunea Europeană,care reprezintă modelul spre care se tinde. Lipsa unei viziuni realiste asupra viitorului satului românesc, asupra noilor ocupații și calificări necesare în procesul de diversificare a activităților, care să pună bazele unei dezvoltări rurale multifuncționale, precum și asupra celor mai eficiente căi de integrare în Uniunea Europeană, devine tot mai acută. Agricultura este sectorul căruia i s-a aplicat cea mai puternica terapie de șoc, fiind în prezent lăsată în seama mecanismului de piață liberă.

Procesul tranziției de la economia supercentralizata la economia de piață a generat, în agricultura respectiv în dezvoltarea rurală a României, multiple probleme de ordin economic și social. De aceea, este normal că preocupările privind identificarea unor soluții și metode de rezolvare a acestora să mobilizeze din ce în ce mai mult specialiștii din domeniu. În acest context, s-a făcut apel și la experiență altor țări, membre ale Uniunii Europene.

Pentru a stabili măsurile imediate care trebuie luate în vederea stabilirii unui echilibru economic au fost enunțate cauzele care au dus la această situație. Realizarea unei analize obiective a evoluției spațiului rural românesc sub multiplele sale fațete, cu accent asupra conceptelor de dezvoltare rurală în condiții de durabilitate și multifuncționalitate ar fi putut rezolva o parte din problemele acestui sector pornind de la filosofia și tezele istorice proprii, cu anumite viziuni asupra a ceea ce trebuie întreprins și în România, bazat pe experiențele altor state din Uniunea Europeană.

În acest context, menționăm că România se află în curs de implementare a modelului european de agricultură și dezvoltare rurală, având în vedere că există foarte mulţi bani europeni care au venit și vor mai veni prin PNDR. Din păcate situaţia populației care trăieşte în mediul rural nu este foarte bună din punct de vedere economic. Ideal ar fi ca la întregul nivel național să dezvoltăm satul românesc din punct de vedere economic și să dezvoltăm economia dar şi agricultura ca şi componentă principală în satul românesc, astfel încât să creăm locuri de muncă şi o bunăstare a națiunii noastre și a generațiilor viitoare!