Directorul de sustenabilitate (CSO), în ascensiune rapidă

Monica Movileanu, Partener PwC România

Cristina Angheluță, Senior Manager

Deși doar o treime (29,8%) dintre companiile globale au directori sau manageri dedicați sustenabilității (Chief Sustainability Officer – CSO), conform studiului realizat de Strategy&, departamentul de strategie globală din rețeaua PwC, în rândul a 1.640 de companii listate, numărul pozițiilor de CSO deschise în 2021 a fost mai mare decât cel cumulat în perioada 2016 și 2020. Această evoluție ne arată că tot mai multe companii conștientizează importanța ESG – acronimul deja cunoscut pentru Environmental, Social & Governance care desemnează noile cerințe de raportare non-financiară.

ESG înseamnă o schimbare de viziune asupra rolului și scopului unei companii care trebuie să abordeze strategic impactul activității sale pe termen mediu și lung atât asupra celor direct interesați, cât și asupra mediului înconjurător și asupra comunității în care funcționează. Pe măsură ce urmărirea obiectivelor ESG este tot mai mult în atenția autorităților de reglementare din întreaga lume, au apărut și vor apărea tot mai multe cerințe legale de raportare, fapt care le impune companiilor să aloce resurse, prin angajarea unor persoane dedicate.

Totuși, studiul menționat arată că, deși companiile sunt tot mai preocupate de angajarea unui CSO, rolul acestuia nu este încă suficient de puternic, un număr semnificativ dintre CSO având mandat limitat în domeniul sustenabilității și acces foarte redus la deciziile din cadrul Consiliul de Administrație, astfel încât să contribuie la transformarea politicilor ESG. Astfel, aproape 50% dintre companii au CSO cu atribuții limitate. Unii dintre ei sunt ofițeri de sustenabilitate al căror obiectiv nu este sustenabilitatea ca atare, dar care lucrează la sustenabilitate în contextul de responsabilitate socială corporativă (CSR) sau de sănătate, siguranță și mediu.

În Europa, 35% dintre companiile intervievate au CSO activi cu acces la directorii executivi, iar 57% au CSO cu atribuții limitate și fără acces la directori executivi.

Cei mai mulți directori sau manageri dedicați dezvoltării sustenabilității provin din sectorul bunurilor și produselor de consum. Astfel, companiile din această industrie se pot lăuda cu cei mai activi directori de sustenabilitate (50%), având în vedere nivelul ridicat de implicare al mass-media și a rețelelor de socializare asupra aspectelor legate de sustenabilitate din industria alimentelor și din sectorul de îmbrăcăminte.

În timp ce organizațiile din sectoarele produselor chimice și al petrolului și gazelor au avut, de asemenea, un procent ridicat de CSO activi, sectorul ingineriei și al comerțului electronic a avut cea mai scăzută reprezentare în ceea ce privește directorii de sustenabilitate activi în problemele ESG.

Decalajul în ceea ce privește expertiza directoriilor de sustenabilitate este pe cale să se schimbe, având în vedere că în 2021 numărului de numiri de CSO la nivel global a crescut de trei ori față de 2020. 65 de companii au numit un director de sustenabilitate în perioada 2016-2020, față de 68 de companii în 2021. Tendința a început în 2018, când problemele precum clima, egalitatea rasială și de gen au început să influențeze deciziile investitorilor și a directorilor executivi. Pandemia a accelerat această tendință, deoarece companiile au început să își pregătească afacerile pentru viitoarele provocări ESG, construind expertiză în domeniul sustenabilității prin angajări și promovări interne.

Pentru a înțelege cât mai bine cum se schimbă rolul și responsabilitățile unui Director de sustenabilitate, PwC a realizat o serie de interviuri la nivel global cu directori care activează în diverse industrii. Astfel, un director de sustenabilitate necesită un mix special de abilități și expertiză, respectiv:

  • Să aibă o profundă înțelegerea a companiei și a strategiei de business;
  • Să joace un rol decizional în cadrul Consiliului de Administrație;
  • Să aibă capacitatea de a înțelege toate aspectele ESG, de a evalua situația reală a companiei și de a propune acțiuni concrete;
  • La nivel tehnic să identifice potențiale schimbări în industria în care activează și noi oportunități de a crea valoare adăugată;
  • Să se asigure că toate departamentele din companiei își asumă un rol activ în transformarea ESG;
  • Să asigure conformitatea Companiei cu toate reglementările de raportare ESG în vigoare.
  • Rolul directorilor de sustenabilitate și a echipelor pe care le conduc este unul fundamental în îndeplinirea tuturor obiectivelor de sustenabilitate pe care organizațiile le definesc în strategia ESG.