Energia regenerabilă reprezintă alternativa viitorului!

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a o contracara, Uniunea Europeană a adoptat Pactul Verde European, care urmărește să tranforme UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Trebuie precizat faptul că Pactul Ecologic European reprezintă un set de inițiative impuse de Comisia Europeană, cu scopul de a ajunge până în 2050 la zero emisii nete de gaze cu efect de seră.

Energia alternativă sau regenerabilă este un termen folosit pentru unele surse de energie și tehnologii de stocare a energiei. În general el indică energii netradiționale și care au un impact scăzut în mediul înconjurător. Termenul de energie alternativă este folosit în contrast cu termenul de combustibil fosil după unele surse, iar alte surse îl folosesc cu sensul de energie regenerabilă.

Sursele regenerabile de energie, respectiv energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, biomasa și biocombustibilii reprezintă alternative  care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze.

Este cunoscut faptul că la nivel mondial consumul de energie crește, în timp ce resursele de combustibil scad, poluând atmosfera. Pe de altă parte, tot la nivel international, energia convențională este deținută de un număr limitat de grupări care dictează disponibilitatea și prețurile acestei resurse de importanță strategică.

În acest context, energia regenerabilă produsă natural înlocuiește energia convențională în mod sustenabil crescând independența energetică și rămânând singura soluție salvatoare, ieftină și cu un impact redus asupra mediului. Este evident faptul că resursele regenerabile de energie reprezintă o variantă ecologică și nelimitată care va dăinui miliarde de ani.

Cu siguranță pe o piață energetică în continua  schimbare, în care producerea de energie ieftină se află în topul preocupărilor este foarte important să cunoaștem tehnologiile și principiile după care funcționează echipamentele modern, tocmai pentru a lua deciziile corecte atunci când investim în economia de energie.

Este foarte important să conștietizăm că eficienţa energetică şi protecţia mediului mediului sunt valori cheie pentru o dezvoltare durabilă. Ca urmare se impune să devenim consumatori responsabili la nivel personal şi producători de energie responsabili la nivel profesional.

De noi depinde însă diversificarea resurselor, valorificarea lor și producerea de echipamente cu un consum scăzut de energie pentru că energia regenerabilă reprezintă alternativa viitorului!