Feedback implementare SUMAL 2.0: 83% dintre operatorii economici estimează blocaje majore în activitate

Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a derulat, cu suportul de comunicare al Fordaq – Comunitatea Forestierilor, un sondaj de opinie în sectorul forestier și industria lemnului prin care să colecteze feedback-ul utilizatorilor confruntați cu implementarea iminentă a SUMAL 2.0.

La chestionar au răspuns 339 de profesioniști ai lemnului de pe întregul lanț valoric: ocoale silvice (32%), operatori din sectorul de exploatare forestieră (27%), industria de prelucrare a lemnului (24%), transportatori (3%), operatori din lanțul de comercializare și utilizatori de materiale lemnoase (14%).

Răspunsurile conturează o imagine destul de sumbră pentru această fază a implementării sistemului SUMAL 2.0: acesta nu funcționează optim din punctul de vedere al arhitecturii și infrastructurii, iar opinia larg răspândită este că va conduce la blocaje în sector cel puțin pe termen mediu, de câteva luni. Prin numărul mare de respondenți și acoperirea întregului lanț valoric al lemnului, considerăm sondajul ca fiind foarte relevant.

Între răspunsurile dominante ale sondajului menționăm:

  • 75% dintre respondenți consideră că extinderea controlului prin SUMAL 2.0 pe întreg lanțul de industrializare și comercializare este o orientare greșită a controlului și o risipire a resurselor. Controlul eficient este la prima punere pe piață, de la pădure  la  primul  depozit.
  • 79% dintre respondenți consideră că pregătirea implementării este haotică, în lipsa metodologiei de populare a bazelor de date și de instruire a utilizatorilor.
  • 60% dintre respondenți evaluează aplicațiile SUMAL Avize și SUMAL Registru Electronic inaplicabile în puncte esențiale, prin lipsa recepțiilor, a neclarității completării avizelor pentru cherestea, lipsa stabilității aplicațiilor și resetarea frecventă cu pierderea datelor.
  • 83% dintre operatori spun că vor avea blocaje semnificative în activitate: 49% dintre respondenți estimează o afectare a activității în proporție de 10-50% pe 1-3 luni, 34% estimează o afectare a activității de peste 50% și blocaje pe termen lung cu efecte sistemice asupra industriei lemnului.

Întrebările și răspunsurile sunt prezentate pe larg în anexă și pe site-ul Prolemn.

Cătălin Tobescu, președintele AIL – Prolemn, a declarat: „Răspunsurile conturează o realitate simplă și nefardată, pe care Ministerul de resort refuză să o vadă. Astfel de evaluări simple de impact ar trebui să însoțească fiecare măsură legislativă cu un impact atât de mare asupra unui întreg sector economic. Din păcate suntem obligați să mergem înainte cu această implementare forțată în virtutea inerției, împotriva tuturor evaluărilor de orientare greșită a dezvoltărilor, împotriva evidenței lipsei de pregătire a implementării și a funcționalității aplicațiilor, împotriva evaluărilor de impact economic și social negativ prin blocajele induse.”

În acest context, Asociația Industriei Lemnului – Prolemn, Fordaq – Comunitatea Forestierilor și alte organizații independente din sector încearcă să ofere suport pentru operatorii economici în implementarea SUMAL 2.0:

  • AIL – Prolemn a organizat un seminar public de instruire, distribuit pe larg între profesioniștii din sector, și menține o pagină de resurse utile operatorilor din sector.
  • Fordaq – Comunitatea Forestierilor a lansat un forum de suport pentru implementarea SUMAL 2.0, care sistematizează informațiile și instrumentele  de suport existente, dar care poate de asemenea ajuta utilizatorii mai experimentați să împărtășească celorlalți utilizatori din experiența lor, regăsindu-se astfel răspunsuri la întrebările frecvente.