Finalizarea proiectului Startup Activator – 182 de locuri de muncă nou create

Consiliul Național pentru Întreprinderi Private Mici si Mijlocii din România (Lider de Parteneriat), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est si Consiliul Județean Neamț au implementat în perioada ianuarie 2018 – martie 2021 proiectul StartUP Activator, proiect implementat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi non-agricole în zona urbană din regiunea Nord-Est. Obiectivul general al proiectului se află în concordanță cu Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor și cu obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 500 de persoane care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.
 2. Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de implementare.
 3. Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 75 de start-up-uri și prin înființarea unui hub al cărui principal obiectiv îl reprezintă sprijinirea persoanelor care doresc să demareze o activitate pe cont propriu.
 4. Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Est prin crearea a 150 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate.
 5. Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Nord-Est care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către 50 dintre întreprinderile finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului (în special în cadrul activităților de mentorat).

 

Bugetul total al proiectului a fost de 18.154.850,75 lei, din care valoarea co-finanțării Uniunii Europene și a Guvernului României a fost în valoare de 18.154.850,75 lei. Proiectul a fost implementat la nivelul regiunii Nord-Est și a avut o durată de implementare de 39 de luni (15.01.2018 – 26.03.2021).

 

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.

 

PRINCIPALELE REZULTATE ATINSE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

 

 • 587 persoane selectate în grupul țintă;
 • 536 persoane certificate în domeniul competențelor antreprenoriale;
 • 219 de planuri de afaceri depuse în cadrul concursului;
 • 72 de IMM-uri înființate si active;
 • 182 de locuri de muncă nou create;
 • Un studiu “IMMetru Nord-Est” care a cercetat și propus măsuri de îmbunătățire a modalităților de susținere a mediului de afaceri;

Testimoniale ale beneficiarilor:

„Cu ajutorul unor oameni deosebiți (mentor, specialiști în implementare plan de afaceri și alții) am plecat în călătoria implementării tuturor lucrurilor menționate în planul inițial. A fost o plăcere să văd cum ceea ce era cândva o idee scrisă pe o foaie de hârtie acum prindea contur și în realitate. Am întâmpinat și provocări, dar cu ghidare și răbdare am trecut cu bine peste ele” – Bârsan Raluca,  Avanti Montessori SRL. 

„Nu pot să spun că am întâmpinat dificultăți, comunicarea a fost foarte facilă, am avut canale de comunicare alternative în cazul în care persoana desemnată nu era disponibilă, am întâlnit multă flexibilitate și adaptare, multă consultanță, din punctul meu de vedere personalul implicat în desfășurarea proiectului a fost mult peste așteptări” – Corlade Patricia, Elite Cars Leasing SRL.