Fonduri nerambursabile în valoare de peste 17,5 milioane de euro pentru Regiunea Nord-Est

În perioada mai 2019 – iunie 2021, compania de consultanță pentru afaceri și management AMC Strategy Consulting, condusă de expertul în accesarea fondurilor europene Radu Gelu Onișoru, a redactat proiecte în valoare de peste 17,5 milioane de euro finanțare nerambursabilă, pentru societăți din Regiunea Nord-Est. Din totalul fondurilor europene solicitate de companie pentru clienți, 82% reprezintă finanțare prin Programul Operațional Regional pentru proiecte inițiate de societăți comerciale private și 18% fonduri nerambursabile accesate prin Programul Operational Infrastructura Mare, pentru proiectul ”Oncologia – prioritate medicala, chiar și pe timp de pandemie” derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași.

Din totalul fondurilor europene solicitate de compania AMC Strategy Consulting în cei 2 ani de activitate, 40% reprezintă finanțări pentru proiectele inițiate și derulate de societăți, finalizate sau în curs de implementare, iar 60% sunt bugete pentru proiecte în curs de aprobare.

”Compania de consultanță strategică în afaceri și management AMC Strategy Consulting a apărut ca un răspuns la nevoia de finanțare presantă din ultimii ani, în special în contextul perioadei dificile pe care o traversăm. În ultimii 2 ani, eu și echipa ne-am străduit să contribuim la atragerea fondurilor nerambursabile atât de necesare dezvoltării și creșterii societăților comerciale din Regiunea Nord-Est. Până în prezent fondurile atrase de noi prin Programul Operațional Regional au ajutat zeci de companii să-și extindă activitatea și capacitatea de producție, să se dezvolte prin achiziția unor echipamente și tehnologii noi, într-un cuvânt să se modernizeze”, a declarat Radu Gelu Onișoru, director al companiei de consultanță strategică AMC Strategy Consulting.

Societatea AMC Strategy Consulting este cel mai important furnizor de servicii de consultanță în accesarea Fondurilor Europene din regiunea Nord-Est. În cei 2 ani de activitate, echipa condusă de Radu Gelu Onișoru a scris și implementat zeci de programe de diferite mărimi, la nivel local și regional, în regiunile Nord Est, Centru și Sud Est.

Proiectele europene redactate de echipa companiei în cei 2 ani de activitate pentru societățile private au ca obiective: diversificarea activității companiilor, creșterea activității firmelor prin dotarea cu echipamente tehnologice noi și introducerea de tehnologii noi, în vederea dezvoltării durabile a societăților, dezvoltarea activității firmei prin modernizarea infrastructurii, extinderea activității firmelor prin construirea unor noi spații de producție etc.

Despre Radu Gelu Onișoru

Director al companiei de consultanță strategică AMC Strategy Consulting și coordonator al activității de redactare și depunere proiecte europene, expertul în accesarea fondurilor europene Radu Gelu Onișoru oferă servicii de consultanță antreprenorială și managerială, sprijinind activitatea a zeci de companii din domenii diverse. Cu o experiență vastă în redactarea și implementarea proiectelor europene, Radu Gelu Onișoru a fost implicat în zeci de proiecte sociale, organizând sute de evenimente diferite.

Din 2015 este director al departamentului de formare profesională și fonduri europene și coordonator de activități socio-economice în cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, activând de 8 ani în sectorul non-profit și oferind sprijin în desfășurarea programelor sociale adresate tuturor categoriilor sociale vulnerabile.

În ultimii 5 ani a contribuit la derularea cu succes a proiectelor europene de sprijinire a reinserției pe piața muncii a categoriilor defavorizate din Regiunile Nord Est, Centru și Sud Est.

Despre AMC Strategy Consulting

AMC Strategy Consulting SRL este o societate care își desfășoară activitatea în domeniul consultanței pentru afaceri și management.

Serviciile companiei includ consultanță, îndrumare sau asistență operațională pentru firme și servicii publice cu privire la proiectarea metodelor sau procedurilor, programe de urmărire și gestionare a costurilor, proceduri de control bugetar, consultanță și asistență acordată pentru planificare, organizare eficienta și control, managementul informației etc.

Scopul companiei este de a oferi asistență în managementul strategic, în managementul organizației, în management operațional asociat lanțului de aprovizionare – distribuție și management financiar, dar, mai ales, în managementul fondurilor nerambursabile.