Interes pentru dezvoltarea cooperării între Camera bucureşteană şi Camera de Industrie Ankara

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi Camera de Industrie Ankara (ASO) vor încheia un memorandum de înţelegere cu scopul de impulsiona dezvoltarea cooperării economice şi comerciale româno-turce, prin valorificarea avantajelor comparative ale celor două capitale, potențialului economic al membrilor, precum şi a experienţei în domeniul relaţiilor externe a specialiştilor din cele două organizaţii camerale.

Decizia a fost luată în cadrul întâlnirii de lucru a conducerilor Camerei bucureştene şi Camerei de Industrie Ankara, desfăşurate online, cu participarea: E.S. Ştefan Tinca, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Turcia, Mihaelei Turbăceanu, consilier economic în cadrul Biroului de Promovare Comercial-Economică al României la Ankara, a doamnei Sude Gürcan, consilier economic la Ambasada Turciei în România şi a lui Güven Gungor, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci din România. (TIAD). Alături de preşedinţii celor două camere, Iuliu Stocklosa şi Nurettin Özdebir, au fost prezenţi, din partea română, Corneliu Samoilă şi prof. dr. ing. Ion Hohan, preşedinţii Secţiunilor Industrie şi Servicii, vicepreşedinţi ai CCIB, şi Eduard Pughin, membru al Colegiului de Conducere al Camerei bucureştene, iar din partea turcă, prof. dr. Yavuz Cabbar, secretar general al Camerei de Industrie Ankara.

Principalul scop al întâlnirii a vizat identificarea unor modalităţi concrete de colaborare, pe fondul preocupărilor comune ale celor două Camere privind promovarea intereselor companiilor membre, în special ale întreprinderilor mici şi mijlocii, a oportunităţilor substanţiale oferite de cele două economii şi a unei anumite complementarităţi a acestora

În deschidere, Iuliu Stocklosa a făcut o scurtă prezentarea a CCIB cu accent pe strategia Camerei bucureștene în domeniul relațiilor externe, orientată către ţările din afara spaţiului comunitar, punctând faptul că dezvoltarea relațiilor economice și comerciale cu Turcia constituie o prioritate pentru CCIB, o dovadă în acest sens fiind cele şase acorduri de cooperare economică semnate cu organizaţii camerale din această ţară, dar şi cu TIAD. În acest context, a exprimat disponibilitatea de a se finaliza textul și de a semna Memorandumul de Înţelegere (MoU) privind cooperarea cu Camera de Industrie din Ankara la sfârşitul acestei luni, la Istanbul, în marja lucrărilor apropiatei sesiuni a Comisiei Interguvernamentale româno-turce de Cooperare Economică.

E.S. Ştefan Tinca a subliniat importanţa semnării acestui document între camerele de comerţ din capitalele celor două ţări – adevărate motoare economice ale regiunii – şi a apreciat necesitatea de a lucra împreună pentru reducerea deficitului balanţei comerciale.

Nurettin Özdebir şi Yavuz Cabbar, preşedintele şi respectiv secretarul general al Camerei de Industrie Ankara au făcut o prezentare cuprinzătoare a potenţialului economic al firmelor din capitala Turciei, cu accent pe domeniul industrial, producţie, înaltă tehnologie şi cercetare-dezvoltare, fără a neglija componenta educaţională. Totodată, au fost evidenţiate oportunităţi de afaceri şi investiţionale în Ankara, inclusiv la nivel de clustere industriale şi tehnologice.

 

Informații de background

În 2021, schimburile comerciale bilaterale au înregistrat cele mai înalte valori din istoria comerțului româno-turc, cifrându-se la 8,3 mld. USD (+30,6% faţă de 2020 și +22,2 față de 2019), din care exporturile româneşti au fost de 3,1 mld. USD (+29,8% comparativ cu 2020 și +23,9% față de 2019), iar importurile de 5,2 mld. USD (+31,1% și +21,2 comparativ cu anii 2020 și 2019). Și soldul negativ al balanței comerciale a înregistrat un nivel record 2,1mld USD, situând Turcia pe locul 3 în topul țărilor partenere Non-UE cu balanță comercială deficitară (după R.P.Chineză și Federația Rusă).   Anul trecut, Turcia a fost primul partener comercial al României din spaţiul non-UE, deținând primul loc și ca țară de destinație pentru mărfurile românești. clasându-se pe locul doi (după R. P. Chineză) ca țara de origine pentru mărfurile importate din afara Uniunii Europene.

Conform datelor ONRC la finele anului 2021 erau înregistrate în România 16.799 firme cu capital turcesc (locul 3 după Italia și Germania ca numar de firme) cu un capital investit de 866,4 mil.USD, plasând Turcia pe locul 15 în topul țărilor a căror firme și companii au investit în țara noastră.