Interes pentru dezvoltarea cooperării româno-luxemburgheze

La sediul Camerei de Comerţ și Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a avut loc semnarea protocolului de colaborare între Camera bucureşteană, pe de o parte, şi Camera de Comerț și Industrie Bilaterală România – Luxemburg (CCIRL) și Consulatul Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la Bucureşti, pe de altă parte. Documentul a fost semnat din partea de CCIB de preşedintele Camerei bucureștene, dr. ing. Costică T. Mustață, și de secretarul general al acesteia, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu; din partea CCIRL de președintele Camerei, Gheorghe Ivan, și de consulul onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la Bucureşti, Mihai Ferariu.

Ca urmare a încheierii protocolului amintit, părţile vor coopera în vederea organizării, în cele două țări, a unor schimburi de experiență, misiuni economice și forumuri de afaceri, precum și a participării la manifestări expoziționale specializate. De asemenea, semnatarii se angajează să asigure reciproc asistență și consultanță antreprenorilor în vederea înființării de societăți în Luxemburg și în România.

„Dorim să oferim membrilor noștri oportunitatea de a intra în dialog cu firme luxemburgheze, în cadrul unor întâlniri B2B pragmatice, după identificarea în prealabil a domeniilor de colaborare și chiar a firmelor potențial partenere. De exemplu, în țara noastră există un interes major pentru dezvoltarea exporturilor, cu acent pe produse industriale complexe, cu valoare adaugată mare. De asemenea, multe combinate românești au nevoie de retehnologizare și de investiții masive. În acest context, Luxemburg este o țară de mare interes pentru noi”, a declarat cu acest prilej dr. ing. Costică T. Mustață, președintele CCIB.

Semnatarii și-au exprimat convingerea că, printr-o bună conlucrare, prevederile protocolului vor fi rapid puse în aplicare, fiecare manifestându-şi întreaga disponibilitate de a contribui la o mai corectă şi eficientă informare a mediului de afaceri din România și respectiv, Luxemburg. „Trebuie să facem împreună un program economic concret, cu câteva direcții de acțiune”, a afirmat președintele CCILR, Gheorghe Ivan.

„Sunt convins ca vom găsi soluții pentru a dinamiza relațiile economice bilaterale, măcar  într-un domeniu de activitate” a apreciat consulul onorific Mihai Ferariu, punctând ca sectoare de interes pentru firmele luxemburgheze tehnologia informației, piața de capital și investițiile financiare. În plus, potrivit președintelui CCILR, comerțul exterior, resursele minerale și investițiile sunt alte domenii-cheie pentru colaborarea româno-luxemburgheză. În opinia secretarului general al CCIB, și sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare poate oferi oportunități interesante.

Semnarea protocolului de colaborare cu CCIRL și Consulatul Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la Bucureşti se înscrie în sfera preocupărilor constante ale Camerei bucureştene de a contribui la internaționalizarea activității comunității de afaceri a Capitalei, cu accent pe diversificarea exporturilor și atragerea de investiții străine.