Interes pentru introducerea angajării asistate ca nou serviciu recunoscut prin lege

Fundația Health Action Overseas Romania (HAO) a organizat în Sala Miron Vlasto din Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti masa rotundă cu tema „Provocări şi perspective privind serviciile de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități în România”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai unor instituții publice cu atribuții în domeniul politicilor din sfera dizabilității şi ai unor organizaţii de afaceri reprezentative, furnizori publici si privați de servicii educaționale, sociale și de ocupare, specialişti în resurse umane din cadrul unor organizatii şi companii care asigură/doresc să asigure un mediu de lucru incluziv. 

„Experienţa ne arată că acest model al angajării asistate funcţionează indiferent de mărimea companiilor, de domeniul în care activează şi de tipul afecţiunii beneficiarului pe care dorim să-l integrăm. Ceea ce contează este dorinţa de a munci a tânărului, deschiderea şi disponibilitatea angajatorului şi calitatea serviciilor oferite de specialişti. Suntem aici, împreună, pentru a discuta constructiv şi onest despre subiectul introducerii angajării asistate ca nou serviciu recunoscut de lege pentru persoanele cu dizabilități, pentru a ne înţelege reciproc punctele de vedere şi pentru a identifica etapele de parcurs, astfel încât, în final, fiecare parte implicată să aibă de câştigat: tinerii să dobândească un loc de muncă pe termen lung, firmele, angajaţi potriviţi şi care să le aducă plus valoare, iar statul român să reducă numărul asistaţilor social”, a declarat Nicolae Dobrescu, director executiv al Fundaţiei Health Action Overseas România (HAO) şi managerul proiectului Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD”. În context, Nicolae Dobrescu a subliniat că echipa HAO se concentrează pe calitatea serviciilor oferite beneficiarilor, nu pe numărul acestora. „Am lucrat şi lucrăm pentru a avea tineri care să-şi menţină mult timp locul de muncă, bine integraţi, independenţi şi pentru a dezvolta relaţii durabile, bazate pe respect reciproc cu angajatorii cu care colaborăm”.

Despre necesitatea colaborării reciproc avantajoase între toate părţile implicate a vorbit şi Adela Crăciun, vicepreşedintele Autorităţii Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. „Impunerea nu constituie o soluţie. Atunci când obligăm, nu putem garanta calitatea şi nici durabilitatea procesului de integrare. Mai mult, impunerea va avea efect de bumerang, lovind tocmai în grupurile vulnerabile, pe care dorim să le protejăm şi va contribui la promovarea discriminării”, a subliniat Adela Crăciun. Vicepreşedintele ANPDPD a punctat importanţa existenţei unor mecanisme clare de finanţare în domeniu, precum şi a unor politici publice coerente, centrate pe importanţa asistentului social şi pe schimbarea mentalităţii cu privire la dizabilitate la nivelul societăţii în ansamblul său, inclusiv prin evenimente de acest tip. În opinia sa, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă poate constitui o şansă, pentru că include linii asumate pe ocupare, dar şi pe zona de tehnologii asistive pentru grupuri vulnerabile.

„Cred că introducerea ca nou serviciu a angajării asistate, model ce are la bază o strategie de parteneriat între angajat, angajator şi furnizorul de servicii de ocupare, este o soluţie ce trebuie luată în calcul în mod serios. Apreciez însă că este nevoie de o mult mai bună comunicare între managerii companiilor si ceilalţi actori sociali, context în care camerele de comerţ pot avea un rol important, dat fiind contactul lor permanent cu membrii, dar şi sistemul de parteneriat pe care l-au dezvoltat de-a lungul timpului. De asemenea, îmi exprim întreaga deschidere de a promova la nivelul mediului de afaceri local cazuri de succes şi bune practici în domeniu şi de a întări ideea că fiind cu adevărat responsabili din punct de vedere social, vom atrage noi clienți, acționari, investitori și vom îmbunătăţi percepţia asupra produselor, serviciilor şi organizaţiilor noastre, pe plan intern şi internaţional”, a subliniat Iuliu Stocklosa, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.

„Modelul angajării asistate a plecat din SUA, în anii 70, a fost importat în Europa, iniţial în Marea Britanie, apoi şi în alte ţări. Acum aproape trei ani, HAO a început implementarea unui astfel de model în România, îndeosebi în Constanţa, dar şi la Bucureşti, în cadrul proiectului LEAD, cu sprijinul Status Employment, partenerul expert din Marea Britanie. Angajarea asistată a prins foarte bine, o dovadă în acest sens fiind depăşirea cu aproape 100% a tuturor indicatorilor asumaţi. De asemenea, pentru a crește vizibilitatea și calitatea serviciilor de angajare asistată în România în 2019 am pus bazele unei rețele naționale de furnizori publici și privați de servicii de angajare asistată (LEADNET_RO), la nivelul căreia lucrăm în baza unor acorduri de parteneriat, cu instituții publice din Constanța, București, Harghita, Dolj şi din alte regiuni ale ţării”, a punctat Alina Dobrescu, coordonator servicii ocupare în cadrul HAO.

În cadrul proiectului LEAD, candidaţii beneficiază gratuit de: profilare vocaţională, consiliere pentru creșterea încrederii în sine, instruire și dezvoltarea abilităților, pregătire în vederea angajării, sprijin la locul de muncă şi în afara lui. În ceea ce-i priveşte pe oamenii de afaceri, aceştia au acces, tot în condiţii de gratuitate, la: serviciile de recrutare, pre-screening și de formare și sprijin la locul de muncă. În plus, specialiştii HAO păstrează o legătură permanentă cu angajatorul pentru a identifica problemele ce apar pe parcursul procesului de integrare a tinerilor şi a le remedia şi lucrează cu membrii echipei din care fac parte tinerii pentru a-i ajuta să comunice eficient cu aceştia. Nu în ultimul rând, echipa noastră oferă informații complete despre: eligibilitate, reguli și proceduri pentru a obține beneficiile financiare disponibile pentru angajatorii care integrează tineri cu dizabilități, precum şi sprijin în accesarea efectivă a acestora.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului „Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD”, cofinanţat din EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Proiectul se adreseaza: tinerilor cu dizabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 de ani; părinţilor şi aparţinătorilor tinerilor cu dizabilităţi; companiilor; specialiştilor şi furnizorilor de servicii de angajare asistată. LEAD este derulat de un consorţiu transnaţional condus de către Fundatia Health Action Overseas România (HAO), din care mai fac parte parteneri din alte 3 ţări: Valakupiai Rehabilitation Centre (Lituania), Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalia) şi Status Employment (Marea Britanie), în calitate de partener expert.

Informaţii de background

Despre HAO 

De peste 25 de ani, echipa Fundaţia Health Action Overseas România (HAO) susţine tinerii cu dizabilităţi din instituţii ale statului să se integreze în societate. Îi sprijină să-şi dezvolte abilităţile de care au nevoie pentru a duce o viaţă pe deplin independentă, să-şi facă prieteni, să găsească un loc de muncă. De asemenea, lucrează în comunitate cu tinerii cu dizabilităţi, cu părinţii şi aparţinătorii acestora, dar şi cu firme, dezvoltând programe de angajare asistată. (https://www.hao.org.ro/ro/

Despre EEA and Norway Grants 

EEA and Norway Grants reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și Norvegiei către o Europă ecologică, competitivă și favorabilă incluziunii.Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa,și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări membre ale Uniunii Europene, din Europa Centrală și de Sud și țările baltice. Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Ţările donatoare au oferit 3,3 miliarde de euro prin scheme de subvenții consecutive între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, EEA and Norway Grants se ridică la 2,8 miliarde de euro. Prioritățile pentru această perioadă sunt: inovația, cercetarea, educația și competitivitatea; incluziunea socială, ocuparea în rândul tinerilor și reducerea sărăciei; mediul, energia, schimbările climatice și reducerea emisiilor de carbon; cultura, societatea civilă, buna guvernare șidrepturile fundamentale; justițiași afacerile interne. (www.eeagrants.org