Interes pentru relansarea cooperării economice între România și Republica Democrată Congo

La sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a avut loc o întrevedere a președintelui Camerei bucureștene, Iuliu Stocklosa, cu șeful misiunii diplomatice a Republicii Democrate Congo în România, Leopold Abibo Lomalisa. Principalul obiectiv al întâlnirii a vizat identificarea unor modalități concrete de colaborare, care să conducă la revitalizarea schimburilor comerciale bilaterale.

În deschiderea întâlnirii, președintele CCIB a vorbit despre potențial economic al Capitalei, care concentrează aproape o treime din produsul intern brut al României, 31% din importuri, 18% din exporturi și cca 60% din activitatea de cercetare-dezvoltare. De asemenea, Iuliu Stocklosa a realizat o prezentare succintă a Camerei bucureştene, a vorbit despre locul şi rolul acesteia în viaţa economico-socială a ţării noastre, dar și despre strategia de relaţii externe a CCIB, axată pe dezvoltarea colaborării comercial-economice cu ţările din afara Uniunii Europene, inclusiv cu cele din Africa. În context, președintele CCIB a punctat sistemul solid de parteneriat, construit prin semnarea a peste 100 de acorduri de colaborare cu organizații similare de pe toate continentele.

În prima parte a intervenției sale, însărcinatul cu afaceri al Republicii Democrate Congo în România, Leopold Abibo Lomalisa, a subliniat tradiția relațiilor economice dintre România și R.D. Congo, precum și buna reputație pe care specialiștii români o au în țara sa și a exprimat interesul pentru reluarea cooperării, îndeosebi în domeniul agriculturii, sănătății, educației și industriei de apărare. În opinia înaltului diplomat, camerele de comerț au un rol foarte important în impulsionarea dezvoltării schimburilor comerciale bilaterale.

Președintele CCIB a exprimat întreaga deschidere pentru semnarea unui memorandum de înțelegere cu Camera de Comerț din Kinshasa, în baza căruia să fie realizat un program concret de acțiuni dedicate apropierii celor două comunități de afaceri. În context, însărcinatul cu afaceri al Republicii Democrate Congo în România a apreciat că într-o primă etapă este nevoie de un schimb intens de informații de afaceri, cu accent pe cadrul legal și pe oportunitățile de afaceri și investiționale, pentru ca,   într-o a doua etapă, accentul să cadă pe organizarea reciprocă de misiuni economice.

 

Volumul schimburilor comerciale bilaterale sunt modeste. După ce în anul 2021 acestea s-au situat la un nivel de 610 mii USD din care exportul 234 mii USD, în primele 6 luni ale acestui an (date disponibile), volumul livrărilor reciproce dintre cele două țări s-a cifrat la 384 mii USD, din care exportul a fost în valoare de 116 mii USD, iar importul de 268 mii USD.