Iridex a finalizat procesul de anvelopare și închidere definitivă a Depozitului de deșeuri Chiajna

  • Depozitul de deșeuri Chiajna a fost închis definitiv, după aproximativ 22 de ani de funcționare. 
  • Depozitul asigură o securitate deplină în ceea ce privește protecția mediului și sănătatea populației. Instalații de înaltă performanță asigură controlul factorilor de mediu, astfel încât zona să fie una curată. 
  • În prezent se desfășoară activitatea de monitorizare post-închidere, în conformitate cu legislația în domeniu, pe o perioadă de minim 30 ani.

Societatea IRIDEX GROUP SRL aduce la cunoștință tuturor autorităților interesate și cetățenilor Capitalei că Depozitul de deșeuri Chiajna – obiectiv al Primăriei Municipiului București, operat de IRIDEX GROUP SRL, a fost anvelopat și închis definitiv, în totalitate. 

Primele celule care și-au atins capacitatea de depozitare – celulele 1-5 au fost închise definitiv în decembrie 2017, iar celulele 6-7 au fost închise definitiv în această săptămână.

Astfel, după aproximativ 22 ani de funcționare, Depozitul este închis, anvelopat și asigură o securitate deplină în ceea ce privește protecția mediului și sănătatea populației. Instalații de înaltă performanță asigură controlul factorilor de mediu, astfel încât zona să fie una curată, fără impact nefavorabil asupra mediului și a cetățenilor. În prezent se desfășoară activitatea de monitorizare post-închidere, în conformitate cu legislația în domeniu, pe o perioadă de minim 30 ani.

Depozitul de deșeuri Chiajna este un exemplu de bune practici, care a funcționat în permanență cu respectarea autorizațiilor de mediu și a legislatiei în domeniu. Toate reclamațiile privind unele activități posibil neconforme făcute de-a lungul timpului s-au dovedit a fi nefondate. Confirmarea funcționării în perfectă legalitate s-a făcut prin expertize de mediu, măsurători etc. dispuse în instanțe sau de autorități ale statului.

De-a lungul anilor, Depozitul de deșeuri Chiajna a contribuit la promovarea noilor soluții tehnologice și la dezvoltarea metodelor avansate de gestionare a deșeurilor. Activitatea sa a servit drept punct de referință chiar și pentru autoritățile de mediu, cum ar fi GNM (Garda Națională de Mediu) și APM (Agenția pentru Protecția Mediului), care au adoptat tehnologii inovatoare și au implementat practici noi în domeniul gestionării deșeurilor, influențând în mod pozitiv progresele din acest sector.

Depozitul a fost înființat în 1999, când Bucureștiul era un oraș plin de deșeuri, în urma unei proceduri de licitație internațională publică, licitație câștigată de IRIDEX GROUP SRL. Depozitul de deșeuri împreună cu celelalte facilități adiacente au constituit un Centru Integrat de Management al Deșeurilor, cu activități ce reprezintă verigi ale economiei circulare – compostare, sortare, tratare deșeuri din construcții etc. 

Despre IRIDEX

Înființat în urmă cu peste 30 de ani, IRIDEX GROUP are peste 700 de angajați și o cifră de afaceri de circa 75 de milioane de euro. Cu acționariat exclusiv românesc, grupul execută lucrări de gestionare integrată a deșeurilor, proiectare și exploatare de depozite ecologice municipale pentru deșeuri nepericuloase, construcții civile și industriale, lucrări de infrastructură la cel mai înalt standard de calitate. IRIDEX implementează proiecte de pionierat în diverse domenii: promovarea folosirii surselor de energie regenerabilă, instalații de producere de energie electrică din biogaz și altele. Prin instalațiile de sortare și tratare a deșeurilor, prin depozitele pe care le administrează și prin tehnologiile folosite în mod curent, IRIDEX GROUP deservește o populație de peste 1.000.000 de oameni din România.

Din respect pentru comunitate, IRIDEX își reafirmă angajamentul pe termen lung în politicile de responsabilitate pentru mediu și are în vedere implementarea principiilor Economiei Circulare, folosind instalații nepoluante fabricate în Uniunea Europeană, a căror activitate este monitorizată permanent și certificată. Mai multe detalii găsiți pe: www.IRIDEX.ro.