Municipiul București conduce detașat atât în Topul exporturilor cât și al importurilor pe județe

Conform celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică privind Evoluția schimburilor comerciale a le României pe județe, la 30 noiembrie 2021, firmele cu sediul social în municipiul București au exportat mărfuri în valoare de 12,5 miliarde Euro, reprezentând 18,3% din exportul României în primele 11 luni ale anului 2021, depășind cu 25,6% valoarea realizată în perioada similară din 2020, medie superioară creșterii exportului românesc în perioada respectivă (19,4%).

Municipiul București a fost urmat în acest Top de județele: Timiș cu o pondere de 10% din exportul României, Argeș – 7,3%, Brașov – 4,9%, Ilfov – 4,7%, Arad – 4,1%, Dolj – 3,8%, Alba – 3,6%  și Bihor – 3,5%. Ponderea acestor 10 structuri administrative în exportul României a fost de 60,2%, în timp ce restul de 32 județe au însumat doar 39,8%.

Structura mărfurilor exportate de firmele cu sediul social în București plaseză pe primul loc, cu o pondere de 26,1%, grupa mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora, urmată de  produse ale regnului vegetal – 24,6%, produse ale industriei chimice – 7,7%, produse minerale – 7,2%, metale comune și articole din acestea – 5,7%, primele 5 grupe deținând o pondere de 71,3% din exportul firmelor bucureștene.

La import concentrarea este și mai mare, astfel firmele cu sediul social în Municipiul București au înregistrat valoare de 25,1 miliarde Euro, reprezentând 31,3% din importul României în perioada 1 ian. – 30 noiembrie 2021, reprezentând o majorare cu 18% față de aceeași perioadă din 2020. Municipiul București a fost urmat în acest Top de județele: Ilfov – 9,1%, Timiș – 7%, Argeș – 4,4%, Cluj – 3,6%. Brașov – 3,6%, Prahova – 3,5%, Arad – 2,8%, Constanța – 2,8% și Alba – 2,7%. Ponderea acestor 10 județe în importul României a fost de 70,8%, în timp ce restul de 32 au însumat doar 29,2%.

Ca structură a mărfurilor importate de firmele cu sediul social în București plaseză pe primul loc, cu o pondere de 23,6%, grupa mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora, urmată de produse ale industriei chimice – 17,4%, metale comune și articole din acestea – 7,2%  produse minerale – 7%, produse alimentare, băuturi, lichide alcoolice și oțet, tutun – 6,9%, primele 5 grupe deținând o pondere de 62,1% din exportul firmelor bucureștene.

Agregând datele de mai sus rezultă că firmele bucureștene au derulat în primele 11 luni ale anului 2021, operațiuni de comerț internațional în valoare de 40.7 miliarde Euro, reprezentând peste un sfert (25,8%) din comerțul exterior al țării noastre. Pe locul 2 s-a situat județul Timiș cu o pondere de 8,2%, iar pe 3 județul Ilfov cu 7,2%.