Produsele ecologice versus cele tradiționale!

Produsele ecologice sunt din ce în ce mai căutate în România. Organic, eco sau bio sunt denumiri care atestă puritatea produselor, adică lipsa din compoziţia acestora a substanţelor chimice pentru fertilizare, pentru protecţia împotriva dăunătorilor, pentru conservare sau potenţarea gustului. Produsul ecologic nu este acelaşi lucru cu natural sau tradiţional.

Există, mai ales printre consumatorii neavizați, o mare confuzie între noțiunile de produs ecologic, natural și tradițional. E drept că și legislația, fie ea europeană sau națională, este destul de ermetică, folosind termeni și formule de specialitate care se concentrează mai mult pe partea de legalitate decât pe cea de descriere a unui produs. De aceea, chiar și eticheta este greu de deslușit. În România, cu atât mai mult lucrurile sunt confuze – nici producătorii și nici consumatorii neavând experiență prea multă în spate în ceea ce numim, rând pe rând, incorect cel mai des, bio sau organic, tradițional, eco sau natural.

Produs ecologic „bio“, „eco“ sau „organic” reprezintă unul și același produs certificat după o legislație europeană comună. O fermă ecologică trebuie să fie autorizată în acest sens, iar conversia de la agricultura convențională la cea ecologică durează o anumită perioadă de timp, interval în care se află sub controlul organismelor acreditate.

În agricultura ecologică, în perioada de producție la fermă – vegetală sau animală – se interzic: utilizarea organismelor modificate genetic, folosirea fertilizanților și pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor și regulatorilor de creștere, hormonilor, antibioticelor, substanțelor ajutătoare pentru pregătirea furajelor, produse pentru curățarea și dezinfectarea adăposturilor pentru animale, cu excepția celor permise în agricultura ecologică. În etapa de procesare a alimentelor se interzice, de asemenea, folosirea aditivilor alimentari, a substanțelor complementare și a altor ingrediente. La raft, un produs ecologic poate fi recunoscut după etichetă, care trebuie să conțină sigla națională „ae“ și logoul comunitar.

La rândul lor, produsele tradiționale, atestate de autorități, trebuie să fie obținute din materii prime tradiționale, să prezinte o compoziție tradițională sau un mod de prelucrare care reflectă un procedeu tehnologic tradițional și care se distinge în mod clar de alte produse similare aparținând aceleiași categorii. Un produs tradițional, fie el cu denumire de origine sau indicație geografică protejată ori specificitate tradițională garantată, nu înseamnă în mod automat că este și ecologic sau bio.

Așadar, există o diferență majoră între pâinea prezentată drept tradițională la târgurile alimentare, realizată după rețete străvechi, coaptă în cuptor de lemne și fără aditivi, dar făcută din făină obișnuită și pâinea bio, obținută doar din făină cultivată ecologic, fără niciun fel de substanță chimică. Este important să fim informați!