Provocările globale ale agriculturii

Companiile multinaţionale din agricultură care organizează anual evenimente tematice, unde sunt invităţi reprezentanţi ai autorităţilor ministeriale şi locale de resort, specialişti  din domeniu, producători agricoli şi jurnalişti ai presei agricole atrag atenţia în mod repetitiv asupra marile provocări globale adresate resurselor naturale şi agriculturii. Din acest motiv editorialul va face o retrospectivă a pericolelor globale, şi bineînţeles a factorilor determinanţi.

Cea mai acută provocare este determinată de schimbările climatice globale, de ridicarea temperaturii medii cu 0,75 grade Celsius, în secolul XX . Previziunile de încălzire până la sfârşitul secolului XXI sunt în continuă creştere de la 1,4 grade Celsius până la 5,80 grade Celsius. Acest aspect va genera un flux degenerativ asupra naturii şi mediului, de diminuare a covorului vegetal prin reducerea absorbţiei şi stocării de dioxid de carbon, prin amplificarea necontrolată a efectului de seră, prin creşterea nivelului oceanului planetar şi inundarea zonelor costiere.

Totodată, vor exista şi fenomene meteorologice anormale cu temperaturi extreme, secetă severă şi deşertificare. Toate aceste lucruri vor diminua în mod accelerat biodiversitatea, vor provoca dispariţia de specii valoroase, încă vor produce procese de degradare, erodare şi poluare a solului, reducând în final potenţialului de producere a hranei.

Reducerea resurselor de apă dulce prin diminuarea, respectiv dispariţia surselor de suprafaţă, restrângerea surselor de apă freatică, cu afectarea ecosistemelor zonale va reprezenta în viitor o problemă greu de gestionat. Sunt aspecte pe care populaţia globului  nu le conştientizează , însă consecinţele lor sunt nefaste. Dintre ele se evidenţiază: modificările arealelor de cultură, diminuarea zonelor favorabile şi modificările de locaţii, schimbarea sistemelor de exploataţie agricolă, modificarea sortimentelor de genotipuri vegetale şi animale, toate cu o răsfrânge directă şi nefastă asupra agriculturii.

Pornind de la aceste deziderate se va impune elaborarea de noi sisteme de protecţie a mediului şi adaptări ale sistemelor de protecţie a culturilor vegetale prin soluţii oferite de cercetarea ştiinţifică.

Inovația în ceea ce privește protecția plantelor are ca rezultat creșterea productivității culturilor, stabilitatea şi calitatea recoltelor şi bineînţeles siguranţa fermierii în obţinerea profitului afacerii lor.

Companiile de inputuri mențin într-o competiţie strânsă această poziție de top prin investiții majore în domeniul cercetării, inovaţiei, științei și tehnologiei, pentru a dezvolta noi modalități prin care fermierii să îşi poată proteja culturile.

Este o reuşită în ceea ce priveşte siguranţa alimentară și un subiect de maxim interes care trebuie să răspundă provocărilor globale.