Săptămâna produselor macedonene la CCIB

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, secretarul general al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut o întrevedere cu E.S. Gabriel Atanasov, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Macedonia de Nord în România, aflat la a doua sa vizită la Camera bucureșteană.

Cu acest prilej au fost discutate modalități concrete de valorificare a potențialului oferit de cele două economii, dar și de întreaga regiune balcanică. În opinia prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, organizarea unei „Săptămâni a produselor macedonene la Bucureşti”, a unor misiuni economice la Skopje, dar și la București, precum și reluarea cooperării la nivel cameral, inclusiv prin semnarea unor acorduri de colaborare pot reprezenta paşi concreţi şi eficienţi în direcţia dezvoltării relaţiilor economice şi comerciale româno-macedonene.

De asemenea, secretarul general al Camerei bucureştene a vorbit E.S. Gabriel Atanasov despre oportunitatea și avantajele înființării unui Consiliu de Afaceri România-Macedonia, după un model care funcționează foarte bine pe relația cu Republica Arabă Egipt, dar și despre reluarea proiectului de creare a unei Asociații a Camerelor de Comerț ale Capitalelor Balcanice. În opinia prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, această Asociație ar putea impulsiona atât schimburile comerciale, activitatea de cercetare, cât și schimburile de profesori. Totodată, secretarul general al Camerei bucureștene a adresat șefului misiunii diplomatice macedonene invitația de a face o vizită de lucru la Institutul Național de Cercetări Aero Spațiale – INCAS, membru al CCIB.

E.S. Gabriel Atanasov a apreciat potenţialul pieţei româneşti, subliniind necesitatea unei mai bune cunoaşteri reciproce a celor două comunităţi de afaceri. Ambasadorul Republicii Macedonia de Nord în România si-a exprimat întreaga deschidere faţă de proiectele prezentate de secretarul general al CCIB, arătând un interes deosebit pentru organizarea în ţara noastră a „Săptămânii produselor macedonene la Bucureşti”.

Evoluția pandemiei Covid-19 în cele două țări și pe plan internațional a influențat negativ și schimburile comerciale româno-macedonene în anul 2020. Astfel, anul trecut, exportul românesc în Macedonia s-a cifrat la 212,6 mil.USD, reducându-se cu 11,1% față de 2019 si fiind sub nivelul anilor 2017-2019, importul la 130,9 mil.USD (-28,5%), iar totalul schimburilor comerciale a fost de 343,5 mil.USD (-18,6%). Atât la import, cât și la total, schimburile au scăzut sub nivelul anilor 2016-2020. După volumul schimburilor comerciale, Republica Macedonia este al doilea partener al țării noastre, după Republica Serbia, între statele din Balcanii de Vest.