Ședința Consiliului de Supraveghere al Federației Camerelor de Comerț Dunărene la CCIB

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) este membru fondator al Federației Camerelor de Comerț Dunărene (DCCF), actul constitutiv fiind semnat la 23 septembrie 2019 la București, cu prilejul ultimei Adunări Generale a fostei Asociații a Camerelor de Comerț Dunărene (DCCA). În prezent, la activitățile DCCF mai participă, din țara noastră, Camerele de Comerț și Industrie  Timiș și Arad.

Conform programului convenit, la 2 mai a.c., Palatul CCIB a găzduit Ședința Consiliului de Supraveghere al DCCF, organ de lucru al Federației, condus de Prof. Ion Hohan, vicepreședinte al CCIB, din care mai fac parte câte un reprezentant al Camerelor de Comerț și Industrie din: Ruse (Bulgaria) și Pest County (Ungaria). La întâlnire au mai participat secretarul general al DCCF, dl. Péter Lőrincze precum și consilierul președintelui Federației.

Temele discutate și aprobate cu prilejul Reuniunii au avut în vedere: amendarea Memorandumului de Înțelegere (MoU) dintre DCCF și Forumul AIC (al țărilor din Bazinul Mărilor Adriatică și Ionică), Proiectul MoU dintre DCCF și MFOI Advisory (instituție cu sediul în Budapesta care acordă asistență solicitanților din Ungaria și  Europa Centrală și de Est pentru obținerea directă de fonduri UE), actualizarea listei membrilor DCCF, modalitățile de colaborare dintre DCCF  și Eurochambers Bruxelles, alte probleme curente ale Federației.

Președintele CCIB, domnul Iuliu Stocklosa, adresându-se participanților la întâlnire a scos în evidență climatul favorabil de afaceri existent în țara noastră, cu unele trimiteri la Municipiul București, urmare rezultatelor economice înregistrate  în anul 2022, creștere economică față de anul anterior cu 4,7% în contextul în care media celor 27 state membre UE a fost de 3,6%, iar ponderea capitalei României în formarea PIB a fost de aproape 25%, majorarea volumului comerțului exterior românesc în aceeași perioadă cu 26%, din care exportul cu 23%, iar importul cu 28%, faptul că Bucureștiul deține o pondere de 20% din export și 32% din import, tendința de majorare menținându-se și în primele luni din anul curent. Totodată, a scos în evidență atractivitatea economiei românești pentru investiții străine directe, astfel că în anul 2022 acestea au atins un nivel record de 10,7 miliarde euro,  cu 20% peste nivelul anului anterior și cu 1,5 miliarde euro superior volumului record anterior realizat în 2008.

În încheiere, președintele Stocklosa a rugat să se transmită Conducerilor DCCF și celorlalte camere membre ale Federației determinarea Camerei bucureștene de a participa activ la programele acesteia, mențonând cu prioritate pe cele care promovează transportul de mărfuri pe Dunăre și combinarea acestuia cu  transportul maritim, adresând invitația celor interesați de a vizita Portul comercial Sulina care urmează să asigure transbordarea de pe nave maritime pe barje fluviale și invers contribuind astfel la fluidizarea fluxului de mărfuri și evitarea staționării îndelungate a navelor pentru operațiuni de încărcare/descărcare.