Seminar CCIB: „Posibile controverse juridice în aplicarea regulamentului Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal’’

Joi, 26 iulie 2018, orele 10:00 -14:00, în Palatul CCIB, etaj 2, Aula Carol I, va avea loc seminarul interactiv „Posibile controverse juridice în aplicarea regulamentului Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal’’, susținut de dl. prof. univ. dr. Augustin Fuerea.

În cadrul evenimentului, dl prof.univ.dr. Augustin Fuerea, expert recunoscut la nivel internațional în Dreptul Uniunii Europene, va susține o prezentare a cerințelor și formalităților ce trebuie îndeplinite de operatorii economici din perspectiva Regulamentului european privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul GDPR) care, din data de 25 mai 2018, se aplică în România și în toate statele membre ale UE.

Dată fiind problematica extrem de importantă și actuală, evenimentul se adresează: reprezentanților operatorilor de date cu caracter personal – manageri și nu numai, consilieri juridici, avocați, economiști, DPO, șefi de departamente/servicii resurse umane, tututor celor care sunt în situația de a aplica sau de a li se aplica prevederile Regulamentului.

Programul este următorul:

9:30 – 10:00  Înregistrarea participanților și welcome coffee

10:00 – 13:00 Expunere, dezbatere și studiu de caz privind Regulamentul GDPR

·         – raportul dintre dreptul Uniunii Europene, dreptul internațional și dreptul intern;

·         – particularitățile aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației interne;

·         – caracterul relativ/absolut al unor drepturi și obligații;

·         – posibile controverse juridice (dreptul la ștergerea datelor; dreptul la portare; dreptul de opoziție);

·         – drepturile și obligațiile operatorului de date și ale responsabilului cu protecția datelor (DPO);

·         – relația dintre operatorul de date și responsabilul cu protecția datelor (fișa postului);

·         – prioritizarea activităților pentru aplicarea Regulamentului;

·         – excepții de la aplicarea Regulamentului;

·         – jurisprudența relevantă și practica domeniului.

 

13:00 –14:00 Întrebări și răspunsuri