Tendințe de automatizare computerizată în agricultură

De-a lungul dezvoltării omenirii, o principală ramură a activității economice a fost reprezentată de agricultură. Cercetările în domeniul agricol au jucat un rol deosebit de important în scopul creșterii producției și în exploatarea cât mai rațională a resurselor existențe, în situația în care populația planetei este într-o continuă creștere, iar fondul agricol exploatat este limitat și cu tendințe clare de deteriorare.

În contextul acesta, mecanizarea agriculturii a jucat și continuă să  joace un rol fundamental din punct de vedere tehnic, economic și social, în special în țările puternic industrializate, ea oferind posibilități substanțiale de reducere a costurilor, de creștere a calității lucrărilor, precum și de creare de noi produse în special în domeniul energetic.

Un alt aspect important este cel legat de consumul de energie pentru producerea și prelucrarea produselor agricole. Este unanim recunoscut faptul că, în momentul actual procesele din agricultură sunt mari consumatoare de energie și creează prejudicii mediului fapt ce a condus la căutarea unor metode alternative de lucru și a determinat orientarea cercetărilor către optimizarea consumurilor energetice și reducerea impactului negativ asupra resurselor naturale (apa, sol, aer).

Toate firmele producătoare de mașini agricole investesc azi foarte mult în cercetare și dezvoltare de noi produse care să atingă aceste obiective și care să fie în același timp viabile din punct de vedere economic. Nu întâmplător se vorbește azi de „Agricultura de Precizie” (Precision Farming) și mai nou de „Agricultura Inteligenta” (Smart Farming).

Odată cu dezvoltarea sistemelor informatice, a tehnologiilor de comunicații și a extinderii lor pentru utilizare pe scară largă, era computerelor și a informatizării în agricultura are toate drumurile deschise.

Nu mai există nici un proces agricol mecanizat care să nu beneficieze de asistență computerizată prin care se optimizează parametrii de lucru și se obțin indici calitativi de lucru ridicați, confort și siguranță în procesul de lucru mărită pentru utilizator, consumuri minine de combustibil și forţă de muncă și nu în ultimul rând impact negativ redus asupra mediului.

Avantajele sunt imense din toate punctele de vedere. Utilizatorul introduce în computer parametrii de lucru, iar acesta monitorizează procesele și execută reglările necesare. Se primesc în timp real sau centralizat informații complete și corecte privind suprafața prelucrată, consumurile de combustibil, sămânță, fertilizați, pesticide, sau cantitățile recoltate la mașinile de recoltat produse agricole.

Conceptul de „agricultura de precizie presupune reglarea intrărilor în sistemul agricol (semințe, îngrășăminte, pesticide), în așa fel încât să se distribuie, unde e nevoie exact cât e nevoie, atunci când e nevoie.

Măsurarea diferiților parametrii de lucru prin senzori și traductori, analiză informațiilor primite prin intermediul sistemelor informatice și softurilor specifice și trimiterea comenzilor pentru modificarea altor parametrii pe tractoare și mașini agricole au creat sistemul de „Smart farming”. Analizând toate aceste noutăți se poate constata tendința tot mai pronunțată de automatizare computerizată a proceselor și tehnologiilor din agricultură, fapt ce aduce foarte multe avantaje în domeniu.