U.N.C.S.V. PUNE LA DISPOZIȚIE GRATUIT MODEL ACTE CONSTITUTIVE SI REGISTRE SPECIALE PENTRU COOPERATIVE AGRICOLE DE SUCCES!

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. își propune să fie vârf de lance pentru cooperativele din România, continuând să se implice activ în îndrumarea cooperativelor agricole pentru eficientizarea activității.

Dorim să reamintim pe această cale tuturor cooperativelor agricole din România, că prin modificările și completările aduse la Legea Cooperației Agricole nr. 566/2004, acestea au avut obligația actualizării actelor constitutive conform prevederilor nou introduse și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului până la 20 mai 2021.

U.N.C.S.V. își manifestă permanent disponibilitatea de a veni cu informații suplimentare pentru clarificarea tuturor aspectelor din activitatea cooperativelor, necesare pentru a se alinia la principiile cooperatiste internaționale, pentru acele cooperative și reprezentanți ai cooperativelor agricole care preiau integral și respectă modelele puse la dispoziție și recomandările comunicate anterior prin orice mijloace. Doar în acest fel vom putea corecta greșelile făcute până în prezent, crește procentul cooperativelor agricole profitabile, capitalizate și vom crea premizele dezvoltării sustenabile și durabile a acestora.

În acest sens, pe site-ul nostru https://www.uncsv.ro/ la secțiunea “Cum să înființezi o cooperativă agricolă” sunt disponibile, în mod gratuit, modele de Act Constitutiv, Statut, Cerere de aderare pentru membru acționar/asociat, Fișă  de post Manager/Director Executiv precum și Modele de registre speciale pentru cooperativele agricole.

Aceste modele au fost transmise și către Oficiul Național al Registrului Comerțului, inclusiv filialelor județene și Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Forma finală a acestor documente, este rezultatul unei munci îndelungate a membrilor noștri, împreună cu experți din domeniu și le punem la dispoziția celor interesați, tocmai pentru a facilita alinierea în cel mai scurt timp la noile prevederi legale, date în acest sens acelor cooperative și reprezentanților acestora, care înțeleg și își asumă să respecte principiile cooperatiste, regulile și constrângerile acestor forme de asociere, pentru care se primesc anumite facilități de stimulare, în compensare.

Descărcarea documentelor se poate face simplu, accesând link-ul următor: https://www.uncsv.ro/despre- cooperative/cum-sa-infiintezi-o-cooperativa-agricola-in-romania.html.

Doar împreună putem reuși, moto-ul U.N.C.S.V. fiind: ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR!