VREMURI FĂRĂ LIMITĂ…

Trăim vremuri fără limită în care omenirea vibrează. Afirmaţia poate fi riscantă pentru că la nivel mondial există presiuni fără precedent în istoria omenirii. Vorbim aici de vrajbă, intimidare, persecuţie şi manipulare, principiile deontologice de coexistenţă fiind vizibil încălcate.

Calitatea umană şi împrejurările care condiţionează existenţa nu pot fi motivate în vreun fel. În aceste condiţii, valorile sunt pe bună dreptate ameninţate, iar curentele eretice suprapuse peste planurile politice de supremaţie se succed în tabloul modern al noii lumi revoluţionare. În prezent asistăm la o presiune exercitată simultan pe toate planurile şi la toate nivelele, cu grave şi devastatoare efecte în marginalizarea şi chiar excluderea „concurenţei”. Asistăm, aşadar, neputincioşi la eliminarea adevăratelor valori şi la persecuţii aprige asupra acestora. Sunt persecuţii generate de principalele puteri ale lumii în goana pentru supremaţie. Aceste presiuni sunt manifestate de sus în jos, politicul impunându-şi preeminenţa şi propriul cod de legi asupra supuşilor alegători răvăşiţi şi zdruncinaţi de ravagiile crizei economice.

Astăzi, valorile autohtone sunt supuse unui proces indus de constrângeri, menite să le anuleze prezenţa şi chiar existenţa socială. În mijlocul omenirii s-au infiltrat interpuşi, care, fie sunt specialişti în arta manipulării, fie respectă regulile unor dogme impuse. În acest context, cercul de interese devine un adversar şi un concurent greu de stăpânit. Şi nu vorbim doar de o întâietate în oridinea firească a lucrurilor sau de o simplă formă de reducere a coexistenţei, vorbim de un conflict marcant de distrugere economică şi financiară.

În ciuda întreţinerii unui dialog fratern cu aşa zisele forţe concurenţiale, se produc în mod real şi argumentat adevărate provocări ale lumii moderne. Într-o dependenţă cronică, această ofensivă greu de stăvilit reprezintă un conflict făţiş al mediocrităţii nonvalorice asupra adevăratelor valori – personalităţi indiscutabile. Această situaţie de fapt cogenerează o slăbire a prestigiului şi o limitare profesională a oamenilor cu adevărat valoroşi.

Şi dacă am privi această situaţie din punct de vedere al termenilor agrozootehnici, concluzionăm simplu: într-o lume plină de vrajbă, în care proverbul „Să moară capra vecinului!” este deja perimat, constatăm cu stupoare că vecinii se omoară între ei ca să-şi adjudece capra.

Trăim oare, în aceste vremuri în care nici timpul nu mai are răbdare, o dezumanizare a omenirii sau totul e o provocare?