Coaliția Unitatea de sânge a lansat documentul de poziție privind transfuziile de sânge, cu scopul optimizării activităţii în domeniul transfuzional din România

Lansarea documentului de poziție face parte din inițiativa coaliției Unitatea de sânge, demers ce militează pentru îmbunătățirea vieții pacientului cronic transfuzabil, ca parte a iniţiativei europene „Blood and Beyond”

Societatea Română de Hematologie (SRH), alături de Societatea Națională de Transfuzie Sanguină din România (SNTSR), Institutul Național de Transfuzie Sanguină Bucureşti (INTS), Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) și Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), cu sprijinul Bristol Myers Squibb, membrii fondatori ai coaliției Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro), au lansat astăzi, cu susținerea autorităților din România, un document de poziție privind transfuziile de sânge. Scopul documentului vizează optimizarea activităţii în domeniul transfuziei sanguine din România și subliniază importanța acordării unei atenţii deosebite faţă de sânge ca „rezervă naţională”, cu respect atât pentru donatori, cât şi pentru pacienți.

Rezerva de sânge este o problemă presantă a sistemului de sănătate, cu implicații directe asupra pacienților români. Creșterea gradului de conștientizare a populației donatoare, dar și îmbunătățirea infrastructurii de colectare a sângelui reprezintă măsuri necesare ce trebuie implementate cu prioritate. În acest context, documentul de poziție lansat de către Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro) subliniază importanța actualizărilor semnificative, atât în ceea ce privește nivelul de informare și infrastructură, cât și în ceea ce privește educarea personalului medical și disponibilitatea acestuia în beneficiul pacientului cronic transfuzabil.

Îmbunătățiri însemnate pot fi obținute prin regândirea sistemului logistic (prin digitalizare aprofundată și utilizare a registrelor naționale), dar și prin armonizarea și îmbunătățirea cadrului legislativ național, prin raportare la rețelele de transfuzii de sânge de la nivelul Uniunii Europene. Totodată, cele mai recente tehnologii științifice și inovații trebuie respectate în analiza eficienței modelului actual. Crearea unei discipline medicale specializate pentru transfuzii și investigarea tratamentelor alternative pot avea avantaje semnificative, atât în ceea ce privește creșterea calității vieții pacienților, cât și în reducerea presiunii din cadrul sistemului de transfuzii de sânge.

„Inițierea acestei coaliții contribuie la identificarea unor soluții în beneficiul inovației și dezvoltării în domeniul medical, iar disponibilitatea părților interesate pentru sprijinirea acestei alianțe reprezintă un motor fundamental pentru transformarea și îmbunătățirea concretă a sănătății în România, având un potențial și o valoare reală în viața pacienților. Subliniez nevoia existenței resursei umane cu înaltă expertiză –  înființarea unei specialități medicale care să gestioneze medicina transfuzională și terapiile celulare. Sunt domenii medicale în plină dezvoltare care necesită personal supraspecializat.”, afirmă Prof. Dr. Daniel Coriu, Președintele Societății Române de Hematologie. 

Lansarea documentului de poziție de către coaliția Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro) are la bază raportul „Blood and Beyond”, ce abordează situația actuală la nivelul Uniunii Europene privind deficiențele din sistemul transfuzional și măsurile fezabile pentru optimizarea acestuia. În cadrul acestui raport au fost identificate mai multe direcții prioritare de acțiune, precum reducerea impactului dependenței de transfuzii de sânge asupra calităţii vieții atât a pacienților, cât şi a familiei, cu îmbunătățirea acesteia, prin reducerea riscului transfuzional, asigurarea auto-suficienţei prin managementul eficient al recoltării/stocului şi utilizării ST/CS (sânge total/componente sanguine).

„În cadrul Societății Naționale de Transfuzie Sanguină avem angajamentul de a contribui activ la îmbunătățirea activităților hematologice transfuzionale și ne bucurăm să ne unim cu asemenea instituții medicale de renume în atingerea acestui deziderat.”, spune Dr. Florentina Vlădăreanu, Președintele Societății Naționale de Transfuzie Sanguină.

„Sperăm că alianța Unitatea de sânge, prin demersurile și acțiunile sale, să contribuie la întărirea colaborării reprezentanților utilizatorilor (spitalele) cu Institutul Național de Transfuzie Sanguină ”Prof. Dr. C. T. Nicolau” și centrele de transfuzie sanguină. Doar împreună – rețeaua de transfuzie și utilizatorii –  vom reuși să îmbunătățim accesul pacienților la tratamentul transfuzional.”, a declarat Tania Mihalcia, Director General al Institutului Național de Transfuzie Sanguină (INTS).

Misiunea coaliției Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro) a apărut din nevoia de a susţine, de a promova donarea de ST/CS (sânge total/componente sanguine) şi de a oferi suport terapeutic constant pacienților în îmbunătățirea calității vieții, de a crea o Românie în care se asigură o calitate superioară a vieţii pacientului beneficiar al terapiei transfuzionale şi siguranţa donatorului de sânge. De asemenea, coaliția își propune să ofere un suport responsabil în domeniul transfuzional prin efortul comun al tuturor părţilor implicate. 

Ca reprezentant al pacienților cronici, consider că o astfel de coaliție, sprijinită de asociațiile de pacienți și susținută prin mecanismele sistemului, va juca un rol extrem de important în identificarea și trasarea politicilor de sănătate.”, a declarat Radu Gănescu, Președinte al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.

Viața pacienților depinde de angrenarea tuturor forţelor din societate și de o mai bună aliniere a serviciilor, tehnologiilor și politicilor medicale la nivelul celor mai noi și inovatoare practici din domeniu, iar această inițiativă care vine în sprijinul pacienților dă dovadă de multă solidaritate față de fiecare unitate de sânge.”, declară Cezar Irimia, Președinte al Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.

Mai mult decât atât, coaliția Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro) își propune să inițieze o serie de întâlniri prin implicarea experților, cercetătorilor şi specialiștilor din domeniul medical, precum a autorităților pentru identificarea şi implementarea celor mai importante acțiuni menite să îmbunătățească activităţile specifice domeniului transfuzional din România, cu sprijinul Bristol Myers Squibb.

Transfuzia de sânge este o procedură medicală esențială de care beneficiază un panel larg de specialități medicale din Uniunea Europeană, milioane de cetățeni ai UE urmând terapia transfuzională (cu sânge și componente din sânge). În anul 2019, 28 de țări din UE și din Zona Economică Europeană, au raportat un număr de 22,9 milioane de unități de sânge sau componente sanguine recoltate. Studiile arată că în jur de 2% din unitățile de sânge colectate anual nu sunt utilizate terapeutic, reprezentând aproximativ jumătate de milion de unități de sânge „pierdute”. În acest context, misiunea coaliției Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro) este aceea de a eficientiza activităţile specifice terapiei transfuzionale „de la venă la venă” cu respectarea standardelor de calitate, asigurarea auto-suficienţei şi utilizării raţionale a ST/CS (sânge total/componente sanguine), prin politici optimizate și printr-un management eficient.

Despre SRH: Societatea Română de Hematologie este o asociație științifică care își propune să promoveze practica și studiul hematologiei și să faciliteze contactul între persoanele interesate de acest domeniu medical. Societatea are ca obiectiv consolidarea cunoștințelor medicale prin trecerea în revistă a noțiunilor de bază în hematologie, formularea recomandărilor privitoare la practica hematologiei și inițierea de trialuri multicentrice pentru optimizarea tratamentului unor afecțiuni hematologice. Mai multe detalii pe www.srh.org.ro. 

Despre SNTSR: Societatea Națională de Transfuzie Sanguină din România este o asociație profesională nonprofit ce cuprinde cadre cu pregătire superioară din rețeaua de transfuzie sanguină din România, cât și din unitățile sanitare utilizatoare de produse sanguine labile, având drept scop dezvoltarea și perfecționarea aplicațiilor în transfuzia sanguină și în medicina transfuzională, la nivelul celor mai moderne practici internaționale, pe baza extinderii și aprofundării formelor de pregătire și cooperare între specialist din domeniu și cei din domeniile conexe. SNTSR s-a înființat ca societate de sine stătătoare în 27.09.1995, s-a afiliat la Asociația Medicală Română (AMR) pe 25.03.1996 și a dobândit personalitate juridică în 25.05.2000, primul său președinte fiind Dr. Șerban Andronescu Ghika. Activitatea SNTSR s-a dezvoltat semnificativ în ultimii 10 ani, iar numărul membrilor a crescut progresiv, ajungând în prezent la 120 de membri cotizanți. Mai multe detalii pe www.sntsr.ro.

Despre INTS: Este instituția centrală de specialitate cu personalitate juridică ce organizează, conduce, desfășoară, controlează și coordonează activitățile în domeniul transfuziei sanguine din România. INTS are ca obiect de activitate conducerea, organizarea şi coordonarea activităţii de transfuzie sanguină, cercetarea ştiinţifică medicală, precum şi învăţământul medical de specialitate în domeniul transfuziei sanguine. Mai multe detalii pe www.ints.ro.

Despre COPAC: Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România promovează, protejează și militează pentru drepturile pacienților din România și accesul lor la tratamente și servicii medicale de calitate. Coaliția crede într-o lume cu o mișcare a pacienților puternică și plină de influență, în care sistemele medicale și sociale se bazează pe nevoile reale ale pacienților. Mai multe detalii pe www.copac.ro. 

Despre FABC: Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a fost înființată în anul 2005 din necesitatea ca toți cei care luptă împotriva cancerului să devină o forță cu o voce puternică. FABC este interfața între organizațiile membre și instituțiile statului, instituțiile europene implicate în sănătate, precum și organizațiile europene şi internaționale similare. FABC reprezintă interesele a peste 75.000 de membri în întreaga țară, pacienți, supraviețuitori și voluntari. Mai multe detalii pe www.fabc.ro.

Despre Bristol Myers Squibb: Bristol Myers Squibb este compania farmaceutică dedicată descoperirii și dezvoltării terapiilor transformaționale, în arii medicale dificile, acolo unde știința și cercetarea sunt esențiale în salvarea și îmbunătățirea vieților pacienților. Hematologia, oncologia, imunologia, fibroza și bolile cardiovasculare concentrează eforturile de cercetare ale companiei, condusă de pasiunea pentru inovație și misiunea de a oferi terapii de ultimă generație. Mai multe detalii pe www.bms.com/ro.