Conferința internațională “Traficul ilicit cu produse din tutun în Sud-Estul Europei, Rute-Transformări-Tendințe”

ACTIV, singurul ONG din Romania dedicat combaterii comerțului ilegal prin acțiuni de informare și educare a publicului, a organizat, luni, 21 februarie, în premieră pentru țara noastră, Conferința Internațională “Traficul ilicit cu produse din tutun în Sud-Estul Europei, Rute-Transformări-Tendințe”.

Conferința a reunit, la București, reprezentanți ai unor importante organizații internaționale cu competențe în prevenirea și combaterea comerțului ilegal cu produse din tutun (FRONTEX, SELEC, EUBAM), precum și reprezentanți ai structurilor Vamale, de Poliție si de Poliție de Frontieră din Ucraina, Moldova, Bulgaria, România. De asemenea printre invitați se numără instituții reprezentative din Regiune precum EU Advisory Mission Ukraine (EUAM Ucraina) și Delegația UE în Republica Moldova,  membri ai Parlamentului României, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, DIICOT, reprezentanți ai industriei tutunului.

Conferința reprezintă primul pas dintr-o serie de evenimente cu caracter regional și participare internațională care își propun să reunească, la inițiativa ACTIV, toți actorii implicați în prevenirea și combaterea traficului ilicit de mărfuri. Demersul are ca scop stimularea dialogului și consolidarea colaborării între instituțiile de aplicare a legii reprezentând Uniunea Europeană, România, Moldova, Bulgaria și Ucraina, decidenții politici, industriile afectate de fenomenul contrabandei, societatea civilă.

Astfel, prin colaborarea la nivel regional, utilizând exemplele de bune practici furnizate de organismele internaționale, vor fi analizate transformările importante în dinamica traficului ilicit cu produse din tutun în contextul pandemiei, pe baza cărora se va putea anticipa evoluția fenomenului în perioada următoare.

”Contrabanda și comercializarea produselor contrafăcute din tutun sunt percepute de segmente importante ale populației ca activități ilicite lipsite de pericol social, care nu prejudiciază statul sau consumatorii, aceasta atitudine reflectându-se și în lipsa cooperării cu instituțiile de aplicare a legii. Cauzele acestui fenomen sunt: prețul sensibil mai mic al produsului ilicit, puterea scăzută de cumpărare a populației, contestarea capacității statului de a cheltui eficient sumele provenite din taxare, accesibilitatea ridicată a produselor ilicite”, declară Daniel Mărăcineanu, coordonatorul ACTIV.

”Evenimentul este un declanșator al unui dialog extrem de constructiv și de util, în contextul în care mecanismele se schimbă continuu: de la contrabanda clasică se ajunge la producție clandestină și contrafacere. Eforturile comune sunt necesare atât pentru o adaptare cât mai adecvată a legislației, cât și pentru o cooperare eficientă la nivel inter-instituțional, cât și al autorităților cu societatea civilă”, a declarat Lucian Heiuș, secretar de stat în cadrul Ministerului de Finanțe.

„Întâlnirea de astăzi a constituit un bun prilej de abordare și inițiere a unei coordonări în ceea ce privește activitățile de prevenire și combatere a traficului ilicit de țigarete și produse din tutun pe care autoritățile vamale din România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria le desfășoară în această zonă a Europei. Cu această ocazie, în cadrul discuțiilor și schimbului de bune practici în domeniul antifraudă vamală, am subliniat eforturile susținute ale funcționarilor vamali din România în legătură cu prevenirea și combaterea acestui fenomen, fapt dovedit și de menținerea sub 10%, în ultimii doi ani, a nivelului mediei anuale a consumului de țigarete provenite din contrabandă, precum și de creșterea, cu 9% în anul 2021 comparativ cu anul 2020, a veniturilor colectate la bugetul statului provenind din accizele pentru produsele din tutun. Contrabanda cu țigarete și produse din tutun este un fenomen complex, care poate fi prevenit și combătut eficient prin colaborarea între autorități publice ale statului, prin parteneriate încheiate de acestea cu mediul de afaceri onest, precum și prin cooperarea internațională între autorități care își desfășoară activitatea în punctele de trecere a frontierei situate la frontiera comună a României cu statele vecine”, a declarat Președintele Autorității Vamale Române, Bogdan Lari MIHEI.

„Prevenirea şi combaterea contrabandei cu produse accizabile este un obiectiv prioritar şi permanent al Poliţiei de Frontieră Române, atât prin demersuri instituţionale proprii, cât şi prin colaborare cu alte structuri ale statului sau cu reprezentanţi ai societăţii civile. În regiunile de lângă granițe, țigaretele sunt cele mai traficate produse. În consecință, polițiștii de frontieră se află în prima linie pentru combaterea contrabandei cu ţigări, fenomen care aduce prejudicii majore bugetului statului. De asemenea, adiacent prejudiciilor aduse bugetului de stat, traficul ilegal de ţigări poate alimenta şi alte paliere infracţionale, cu dimensiune transfrontalieră, inclusiv cel reprezentat de criminalitatea organizată. Poliţia de Frontieră Română va continua să întreprindă, împreună cu celelalte instituţii abilitate, măsuri ferme în toate zonele de competenţă, în vederea depistării şi sancţionării persoanelor implicate în traficul ilegal cu bunuri de larg consum (inclusiv, ţigări), precum şi reţinerii în vederea confiscării a mărfurilor traficate şi destructurării grupărilor infracţionale”, a declarat chestor principal de Poliție Liviu Bute, conducătorul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române.

,,Alături de celelalte autorități de aplicare a legii Poliția de Frontieră contribuie activ pe multiple paliere la contracararea fenomenelor infracționale și asigurarea stabilității și securității la frontiera externă a UE. Sunt ferm convins că datorită schimbului de informații, ce are loc în paralel cu măsurile de control, se va menține și dezvolta o cooperare operațională eficientă în domeniul implementării politicii UE privind gestionarea integrată a frontierelor externe, consolidarea cooperării în contracararea fenomenelor infracționale, combaterea migrației ilegale și altor activități ilicite conexe”, a spus Comisar-șef Rosian VASILOI, Șef al IGPF din Republica Moldova.

“Salutăm prezența la prima dezbatere regională organizată de Asociația ACTIV a reprezentanților autorităților cu atribuții în domeniul combaterii comerțului ilicit din România, precum și din Ucraina, Moldova și Bulgaria, și a unor membri ai Parlamentului României și le mulțumim pentru deschidere și sprijinul declarat pentru inițiativele societății civile în acest context. BAT rămâne alături de partenerii săi în efortul de combatere a traficului ilicit de țigări, cu convingerea că doar prin astfel de acțiuni comune, dialog constructiv și un cadru fiscal predictibil și sustenabil putem ajunge la reducerea fenomenului contrabandei, cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice, siguranței consumatorilor și afacerilor legitime din România. Este de dorit ca această luptă să fie intensificată nu doar în România, cât și în țările din jur, iar această dezbatere regională este cu siguranță un pas semnificativ în acest sens”, a menționat Ileana Dumitru, Director juridic și relații publice al Ariei Europa centrală și de sud în cadrul BAT.

„Ne dorim ca întâlnirea de astăzi să reprezinte un bun început pentru implementarea la nivel regional a celor mai bune practici care și-au dovedit eficiența, fie că vorbim despre legislație, experiență operațională în teren, utilizarea de echipamente de ultimă oră sau informarea populației cu privire la efectele profund negative ale contrabandei. Această colaborare strânsă, dublată de sprijinul instituțiilor internaționale, va duce cu certitudine la scăderea comerțului ilegal cu țigarete și, implicit, la securizarea veniturilor bugetare, dezvoltarea economică a comunităților de la granițe și consolidarea siguranței frontierelor”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

„Sperăm ca acest eveniment să constituie un semnal al intensificării colaborării dintre autoritățile cu responsabilități în domeniu și operatorii economici legali din industria tutunului în combaterea fenomenului comerțului ilicit cu țigarete. PMI acordă o importanță deosebită parteneriatului public privat, o dovadă în acest sens fiind programul PMI Impact, unde suntem parteneri ai autorităților de aplicare a legii în lupta împotriva traficului ilicit cu produse din tutun. Începând din 2016, s-au alocat 48 milioane de dolari dintr-un total de 100 de milioane pentru proiecte anti-contrabandă derulate de instituții publice, private și organizații neguvernamental. Un alt instrument important de luptă împotriva traficului ilicit de produse din tutun care ar trebui utilizat de autoritățile din regiune, si nu numai, este «Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun din Convenția Cadru de Control al Tutunului». Prin ratificarea acestuia de către statele membre in CCCT, acestea vor putea contribui în mod determinant la eliminarea comerțului ilicit cu țigarete”, a declarat Adrian Gavrilă, Illicit Trade Prevention Manager, PMI.

 

DESPRE ASOCIAȚIA ACTIV

Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul”- ACTIV are drept scop promovarea, sprijinirea realizarea și coordonarea de activități care să contribuie la conștientizarea publicului și a autorităților cu privire la efectele negative ale traficului ilicit de mărfuri. ACTIV promovează următoarele valori: integritatea, responsabilitatea, respectul și cooperarea.