BSTDB a aprobat Strategia privind Schimbările Climatice

Consiliul Director al Băncii de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) a aprobat prima Strategie privind Schimbările Climatice a Băncii, care cuprinde viziunea și modul de abordare a schimbărilor climatice pentru următorii 10 ani și nu numai. Strategia definește un rol mai activ pentru Bancă în susținerea acționarilor săi de a gestiona și a diminua impactul produs de schimbările climatice, în principal prin prioritizarea finanțării proiectelor cu impact pozitiv asupra mediului și prin creșterea beneficiilor climatice în cadrul operațiunilor desfășurate. Astfel, Banca intenționează să își alinieze mai bine finanțările la prioritățile climatice ale statelor sale membre.

 

Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) este o instituție financiară internațională înființată de Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Sediul central este în Salonic, Grecia. Banca sprijină dezvoltarea economică și cooperarea regională prin acordarea de împrumuturi, linii de credit, capitaluri și garanții pentru proiecte și prin finanțări comerciale în sectoarele publice și private din țările membre. Capitalul autorizat al Băncii este de 3,45 miliarde de euro. BSTDB beneficiază de un rating pe termen lung “A-” acordat de Standard and Poor’s (S&P) şi “A2” acordat de Moody’s. Pentru mai multe informații, vizitați: www.bstdb.org.