CPE-CA mobilizează resurse pentru reducerea impactului COVID-19 în societatea românească

Medical Disposable Protective Face Masks. Concept Of Air Pollution, Outbreaks Of Pneumonia And Viruses, Epidemics Of Coronaviruses And Prevention Of The Risk Of Biological Pollution.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București își mobilizeză resursele științifice și tehnice în sprijinul eforturilor la nivel național pentru identificarea de soluții inovatoare pentru managementul epidemiei de coronavirus. Pentru a susține acoperirea acestei nevoi urgente, ICPE-CA își coordonează eforturile în parteneriat cu  instituții de cercetare similare, agenți economici sau autoritățile abilitate și pune în slujba comunității cunoștințele, expertiza și infrastructura pentru a identifica noi soluții pentru combaterea, prevenirea sau tratarea îmbolnăvirilor cu coronavirus.

Astfel, ICPE-CA colaborează cu INCD Turbomotoare COMOTI și cu alte institute naționale de cercetare și universități la dezvoltarea unui sistem de ventilație mecanică destinat tratării persoanelor infectate cu COVID-19. De asemenea, beneficiind de infrastructură de ultimă generație pentru prototiparea rapidă de tip imprimantă 3D, ICPE-CA a identificat o serie de componente destinate echipamentelor de protecţie și tratament. În acest sens, institutul nostru a inițiat o serie de discuții și parteneriate cu agenți economici pentru producția de echipamente specifice.

Cu o bogată experiență în domeniul nanomaterialelor și tehnologiilor avansate, ICPE-CA în parteneriat cu S.C. MGM STAR CONSTRUCT S.R.L. oferă soluții pentru funcționalizarea antimicrobiană și cu potențial antiviral a măștilor și instrumentarului medical prin depunerea de straturi subțiri nanostructurate.

ICPE-CA promovează și realizează activități de cercetare aplicativă concentrate pe crearea de noi tehnologii menite să răspundă nevoilor economice și sociale.