Gala Premiilor Business Press Agricol 2014

Un eveniment la care şi-au dat întâlnire fermieri, specialişti din agricultură şi colaboratori ai revistei

Grupul Business Press a organizat şi în acest an tradiţionala Gală a Pre­miilor Business Press Agricol, la care au luat parte circa 100 de invitaţi – reprezentanţi ai marilor companii din do­meniu, fermieri, colaboratori ai re­vis­tei şi jurnalişti. Evenimentul a avut loc pe 25 noiembrie în Salonul Aris­to­crat al Restaurantului Cocoşu’ Roşu din Bucureşti, iar în deschidere s-a de­rulat o sesiune de dezbateri tematice, principalele discuţii vizând subiecte de interes major, precum “România agri­co­lă, încotro? Perspectivele agricultu­rii româneşti până în anul 2020”.

 

Pentru început a luat cuvântul re­pre­zentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv doamna Elena Tatomir, director general al Direcţei Politici Agricole din cadrul MADR, după care au vorbit unii dintre liderii de seamă ai asociaţiilor agricole – domnii Laurenţiu Baciu, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Nicolae Sitaru, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Cereale şi Plante Tehnice Ialomiţa şi vicepreşedinte LAPAR, şi Arnaud Perrein, preşedinte al Asociaţiei Pro­du­cătorilor de Porumb din sudul ţării şi administrator al societăţii Sopema.

 

Doamna Elena Tatomir a apreciat te­ma conferinţei, discuţiile purtate a­xân­du-se pe subiecte de interes pri­vind agricultura din România, dezvol­ta­rea rurală, cercetarea şi inovarea din domeniu. În acest sens, prezenţa re­prezentanţilor asociaţiilor profesio­nale, a fermierilor şi a specialiştilor din companiile agricole a permis schimbul de informaţii şi tehnologii. De a­se­me­nea, doamna Elena Tatomir a punctat principalele direcţii prioritare ale Pro­gra­mului Naţional de Dezvoltare Ru­rală 2014-2020, respectiv dezvol­ta­rea sectorului agricol, protejarea me­diu­lui şi investiţiile pentru îmbună­tă­ţirea ca­lităţii vieţii oamenilor din spaţiul rural. Domnia sa a făcut o descriere a agriculturii din ţara noastră, prezentând po­tenţialul agricol, ponderea culturilor de cereale şi legumicole, a li­ve­zilor şi a viţei de vie, situaţia zooteh­niei şi a agriculturii ecologice. “Viitorul PNDR va sprijini investiţiile în exploataţii agricole şi în unităţi de procesare, măsurile de intervenţie pentru protejarea mediului şi climei, dezvoltarea teritoriului, investiţiile în infrastructura rurală, interesul principal fiind dezvol­tarea unei agriculturi durabile”, a men­­ţionat directorul general din MADR, Elena Tatomir.

 

La rândul său, domnul Laurenţiu Baciu, preşedintele LAPAR, a precizat că  producătorii agricoli sunt interesaţi în mod direct de principalele direcţii ale noului PNDR. ”Am încercat să sensibilizăm autorităţile asupra neajunsurilor din România. Cred că avem nevoie de mai multe investiţii în dezvoltarea agriculturii româneşti, de creşterea pro­duc­tivităţii la hectar şi de susţinere. Aceste lucruri se fac cu investiţii, dar în acelaşi timp necesită o implicare mai mare şi dorinţă din partea auto­ri­tăţilor.”

 

Nicolae Sitaru, vice­pre­şedinte LAPAR, a declarat că este foarte greu să faci agricultură în Ro­mânia. “Suntem foarte aproape de 2015 şi aflăm că deşi acciza trebuia să fie subvenţionată acest lucru nu se va în­tâmpla. În plus, nu se ştie ce taxe şi impozite se vor plăti pe POSDRU. Pro­blema este că atunci când statul are de luat ia şi când are de dat nu mai spune că o face. Ne aflăm într-o situa­ţie extrem de delicată.”

 

În schimb, domnul Arnaud Perrein, preşedinte al Asociaţiei Pro­du­cătorilor de Porumb din sudul ţării, s-a arătat op­timist privind viitorul Program Naţio­nal de Dezvoltare Rurală 2014-2020. ”Cred că ar trebui să privim în urmă cu 10 ani pentru a înţelege ce evoluţie a avut agricultura românească. Eu sunt încrezător şi sper într-o dezvoltare du­rabilă şi într-o agricultură modernă şi performantă. De noi, producătorii agricoli, depinde!”

 

În deschiderea sesiunii de premiere, doamna Georgeta Beldiman, director general al Business Press a declarat:“Am participat în acest an, împreună cu mulţi dintre dumneavoastră, la ma­nifestările agricole organizate în câmp şi am înţeles care sunt necesităţile şi dorinţele fermierilor. După cum ştim cu toţii, o agricultură modernă şi eficientă are nevoie de cercetare, inovaţie, tehnologie de ultimă generaţie, inputuri de calitate – hibrizi aclimatizaţi, tratamente personalizate fiecărui hibrid, dar şi echipamente şi utilaje performante. Dar, pentru a dispune de toate aceste lucruri avem nevoie în primul rând de o politică agricolă reală.”

 

Fiecare companie care activează în domeniul agricol merită un premiu pentru aportul adus la dezvoltarea agriculturii şi pentru efortul pe care-l face în a pune la dispoziţia fermierilor produse şi servicii care să-i ajute la creşterea productivităţii şi obţinerea unor recolte de calitate. Astfel, cele mai importante firme de inputuri şi din sectorul utilajelor şi echipamentelor agricole au fost premiate de revista Business Press Agricol. Laureaţii Premiilor de Excelenţă la categoria inputuri au fost: Adama, Alcedo, Agricover, Bayer, BASF, Caussade Semences, Dow AgroSciences, DuPont România, Eura­lis Seminţe, KWS Seminţe, Limagrain, Maisadour Semences, Mon­santo, Nufarm, Pioneer, RAGT Seminţe, Saaten Union, Syngenta, Summit Agro România şi Timac Agro România. La utilaje, maşini şi echipamente premianţii au fost: Agri Alianţa, Agri Full Power, Agri Tocan, Agromec Ştefăneşti, Claas, Farm Tech, General Leasing, IPSO Agricultură, Kongskilde, NHR Agropartners, MAP-Maşini Agri­cole Performante şi Titan Machinery România.

De asemenea, la recomandarea partenerilor evenimentului, res­­pectiv companiile Adama, Caussade Semences, DuPont-Pioneer, Limagrain şi Timac Agro România, au fost recompensate meritele unor fermieri importanţi. Printre cei care au intrat în posesia dip­lo­mei şi a trofeului s-au regăsit: Cosma Măroiu (Cosmara SRL şi Pre­şedinte al Cooperativei Agricole Vlaşca 2008), Mihai Inge (Minagro SRL), Dumitru Vârgă (Budureasca SRL), Gheorghe Ţuţuianu (Lux Com SRL), Costel Trif (Grano Agro SRL), Victor Burciu (Excelsior SRL), Mircea Drăghicescu Longin (Longin SRL), Ovidiu Siteavu (Arasol SRL), Raji El Khalil (Agro Chirnogi SRL), Gavrilă Tuchiluş (Agrimat Matca SA), Lucian Buzdugan (Agricost SRL), Gheorghe Preda (Geo & Costi Agrostar SRL), Ştefan Dorr(Societatea Agri­co­lă SPICUL Tunari), Viorel Nica (Agrichim SA Feteşti), Mihai Petcu (Agroindustriala Pantelimon SRL), Arnaud Perrein (Sopema SRL), Nicolae Sitaru (Elsit Com SRL) şi Nicolae Sofone (Preşedintele Coo­perativei Agricole Dobrogea Sud).

În cadrul galei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost distins cu Premiul de Excelenţă pentru transparenţă decizională în implementarea programelor de dezvoltare, Liga Asociaţiilor Pro­du­că­torilor Agricoli din România a primit un premiu pentru implicarea activă în apărarea drepturilor fermierilor şi susţinerea dezvoltării unei agriculturi durabile, Asociaţia Donau Soja, reprezentată de dom­nul Dragoş Dima, premiul pentru implicarea activă în dezvoltarea culturii de soia nemodificată genetic la nivel naţional, în timp ce Institutul de Cercetare – Dezvoltare pen­tru Pomicultură Piteşti – Mără­ci­neni, re­prezentat la eveniment de dom­nul director general ing. Mihail Coman, a fost premiat pentru eforturile depuse în menţinerea şi continuitatea activi­tăţii de cercetare în sectorul pomicol din România.

Totodată, s-au acordat Premii de Excelenţă şi unor companii de succes din industria producătoare, precum Romvac Company, Vitall – Natural Ferma, Ecohornet, Sonimpex Topolo­veni, Carmangeria Godac şi altele.

 

Un moment inedit în cadrul manifestării a fost tombola participanţilor, la care 20 de invitaţi au câştigat câte un premiu. Astfel, doamnele au intrat în posesia unor produse cosmetice şi vouchere la saloanele de înfru­mu­se­ţare Crystal Cosmetics, iar domnii au plecat acasă cu câte o sticlă de vin din gama “Vine in Flames”, oferite de par­tenerul evenimentului, Budureasca. A fost o ediţie specială a decernării Pre­miilor Business Press Agricol, în care distincţiile meritorii, momentele artistice şi parada de modă au completat spectacolul galei.

 

În încheierea evenimentului, dir­ec­to­rul Grupului Business Press a men­ţio­nat: “Doresc să mulţumesc partene­ri­lor care ne sunt alături în organizarea acestui eveniment, invitaţilor prezenţi şi, nu în ultimul rând, tuturor colaboratorilor noştri. Şi în acest an, echipa re­dacţională a revistei Business Press Agricol a fost aproape de fermieri şi de companiile care îşi derulează activita­tea în domeniul agricol şi contribuie la dezvoltarea lui. Am remarcat că sunt oameni deosebiţi, iar prin ceea ce fac ne-au demonstrat că avem de-a face cu nişte profesionişti care doresc bine­le agriculturii româneşti. Vă doresc tu­turor un an nou mult mai bun, cu re­colte bogate şi profitul aşteptat!”