Realitatea indicatorilor asigurării RCA

Prin comunicatul de presă transmis astăzi, o asociație care reunește în principal firme din domeniul transportului de persoane și care are competențe pe un cu totul alt domeniu decât cel al asigurărilor, lansează din nou în spațiul public afirmații incorecte și distorsionate referitoare la piața asigurărilor. În scopul informării corecte a publicului, vă prezentăm mai jos realitatea indicatorilor asigurării RCA.

Pe scurt: reprezentanții acestei asociații susțin că, în 2019, “dauna medie pe segmentul RCA a scăzut cu 15%, până la 5.740 lei, situându-se la minimul ultimilor 5 ani […] și că frecvența daunei a fost de 5,29% în anul 2019, față de 6,26% în 2018”, citând Raportul cu privire la determinarea tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule, publicat pe site-ul ASF-Autoritatea de Supraveghere Financiară în aprilie 2020.

Realitatea este că afirmația făcută de această asociație este cel puțin o dezinformare prin trunchierea adevărului deoarece chiar în documentul citat, publicat de ASF, se precizează clar că datele prezentate pentru 2019 nu sunt deocamdată complete. Drept dovadă, materialul precizează explicit că „anul de accident 2019 a fost exclus din toate ilustrațiile grafice deoarece este relativ nedezvoltat și, așadar, ar furniza o potențială privire falsă asupra frecvenței și severității daunei și a primei de risc”.

Sursa: https://asfromania.ro/files/analize/Raport%20tarife%20referinta%20RCA%20apr2020%20_10042020.pdf, pag. 6.

O analiză rapidă a edițiilor anterioare ale aceluiași raport relevă clar motivul pentru care a fost nevoie să se precizeze că datele nu sunt deocamdată complete. Acest lucru se poate vedea din analiza rapoartelor anterioare publicate pe aceeași temă și din evoluțiile indicatorilor analizați.

În detaliu, cu titlu de exemplu: valoarea prezentată de această asociație privind frecvența daunelor a fost extrasă din Raportul tarife de referință RCA, publicat pe site-ul ASF în aprilie 2020, care acoperă polițe și daune până la data de 30.06.2019. Practic, această evaluare pentru întreg anul 2019 a fost realizată doar pe baza datelor pentru jumătate de an, rezultând:

  • Frecvența daunelor / an accident 2019: 5,29%
  • Severitatea daunelor / an accident 2019: 5.740 lei.

Pentru anul de accident 2018, în același raport se menționează:

  • Frecvența: 6,26%
  • Severitatea: 6.812 lei.

Pentru a vedea cum evoluează acești indicatori o dată cu includerea tuturor daunelor dintr-un an, vă prezentăm următorul exemplu: în martie 2019, ASF a făcut public același raport, bazat pe informații cu privire la polițe și daune până la 30.06.2018, deci o evaluare tot pentru jumătate de an, rezultând:

  • Frecvența daunelor / an accident 2018: 3,18%
  • Severitatea daunelor / an accident 2018: 5.395 lei.

Prin urmare, după jumătate de an din 2018 se raporta frecvența daunelor RCA de 3,18%, iar în prezent vedem că acest indicator pentru tot anul 2018 are o valoare dublă, de 6,26%. Și chiar și acest 6,26% poate crește în viitor, dacă se mai raportează noi daune produse în 2018. Aceeași logică se aplică și pentru ceilalți indicatori, precum severitatea daunelor, prima de risc etc. și aceeași logică se aplică și pentru situația indicatorilor aferenți anului 2019.

În realitate, evoluția daunalității pe segmentul asigurărilor RCA reiese clar din Raportul ASF 2019 – Evoluția Pieței Asigurărilor din România, unde se menționează creșterea constantă a daunei medii plătite pentru daune materiale pe zona asigurărilor RCA: în 2019, față de 2018 a fost înregistrată o creștere cu 14%. Doar pentru vătămări corporale tendința este de ușoară scădere, de 2%. Per total însă, pe parcursul anului 2019, comparativ cu 2018, prima medie a înregistrat o creștere cu aproximativ 3%, în timp ce dauna medie a crescut cu 7% (pag. 39-40).

În concluzie, recomandăm încă o dată organizațiilor care nu au competențe în domeniul asigurărilor să nu mai prezinte astfel de informații distorsionate și eronat interpretate. Așa cum am precizat și anterior, aceste demersuri constante pot dăuna, în mod nejustificat, încrederii clienților și stabilității unei întregi industrii cu o importanță socială semnificativă. Considerăm, totodată, că respectarea atribuțiilor de către fiecare organizație profesională sau instituție sunt esențiale pentru buna funcționare a industriei de asigurări și, de altfel, a unei societăți.

Având în vedere cele de mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne abține pe viitor de la noi comunicări pe subiect.