Unde vrem să ajungem prin PNRR? Obiectiv vag definit, puțin cunoscut și dezbătut!

În data de 20 mai 2021, USH Pro Business a organizat dezbaterea „REZILIENȚA ȘI SOCIETATEA CIVILĂ”, eveniment la care au fost prezenți peste 100 de participanți: reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe; Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării; Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură; ADR Nord Vest; Consiliilor Județene; ai Academiei Române și  Academiei Oamenilor de Știință, precum și reprezentanți de asociații și clustere, participanții acoperind toate sectoarele din domeniu public și privat, inclusiv mediul de consultanță și academic, precum și marea majoritate a regiunilor țării.       Evenimentul a fost organizat împreună cu partenerii USH Pro Business din ecosistemul regional Wallachia Hub , precum „Danube Forum”, rețea preocupată de  implicarea României în Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Co-partener al evenimentului a fost Eurolinlink -Casa Europei.

În cadrul dezbaterii s-a precizat că reziliența urmează obligatoriu procesului de redresare printr-o schimbare a modului de dezvoltare economică și societală, în strânsă legătură și cu aplicarea Pactului Ecologic European, aspect puțin comunicat, puțin dezbătut și cunoscut. În aceste condiții, oportunitățile PNRR legate de reziliență, printr-o implicare pro-activă și substanțială a societății civile, sunt neglijate.

S-a solicitat către autorități să prezinte și explice cu argumente, calendar și responsabilități concrete referitoare la îndeplinirea exigențelor și obligațiilor asumate de Statul Român, conforme așteptărilor societății civile din România, întrucât finanțarea acestui plan presupune creșterea datoriei externe.

În ceea ce privește SUERD, „Danube Forum” a  evidențiat faptul că se cunoaște puțin din activitatea grupelor de lucru pe ariile prioritare, ministerele responsabile fiind opace în ceea ce privește discuțiile de acolo și formularea unui punct de vedere.

În esență, s-au putut detașa câteva puncte de vedere majore în mod consensual din intervențiile incluse în cadrul de dezbaterii:

  • este profund necesară și utilă o consultare mult mai intensă și transparentă a decidenților principali cu deținătorii de expertiză și interese în privința implementării proiectelor de reziliență
  • este extrem de importantă înțelegerea și formarea prealabilă, inclusiv a aleșilor publici, în vederea înțelegerii și aplicării în practică a exigențelor UE care vizează în mod specific domeniul rezilienței;
  • constituie o prioritate corelarea cât mai strictă între proiectele PNRR avute în vedere cu obiectivele Pactului Ecologic European;
  • ar fi de dorit, inclusiv în contextul transpunerii strategiei revizuite și a Planului de Acțiune SUERD, reluarea și concentrarea pe proiectele de tip flagship, deja propuse anterior în cadrul reuniunilor Consiliului Consultativ;
    • este semnificativă importanța atragerii și selecției, în administrația centrală responsabilă, a unui grup consistent de noi experți care să poată fi la înălțimea sarcinilor și obiectivelor care trebuie contractate în doar două luni și finalizate ulterior, până cel târziu în 2026;
    • reprezintă, de asemenea, o prioritate acordarea unei sporite atenții inițiativelor și propunerilor societății civile, în special din perspectiva faptului că actualul proces transformativ este o șansă de reformare profundă, nu numai a economiei, ci și a întregii societăți și că principalii beneficiari direcți sunt cetățenii obișnuiți; este considerată extrem de importantă prezentarea publică și conștientizare ulterioară a implicațiilor formulării unei Foi de Parcurs cu privire la PNRR, care să includă argumentația, calendarul, responsabilitățile concrete, dar, de dorit, și penalitățile privitoare la neîndeplinirea exigențelor și obligațiilor asumate de statul român și conforme așteptărilor societății civile.

În lipsa unor răspunsuri la adresele  oficiale legate de propunerile noastre privind PNRR, a rămas să vorbim tot mai mult între noi, mediul de afaceri, mediul academic și structurile asociative. Am discutat mai mult ipotetic, pentru că nu știm detaliile de intervenție în  PNRR.

Există multe voci care atrag atenția că prin PNRR este posibil să ne abatem de la marile teme europene și, din păcate, există o lipsă de comunicare cronică în societate. Nu știm din ce motiv trebuie să plătim bani prin PNRR pentru reforma pensiilor în mod prioritar, față de marile teme de susținere a competitivității naționale, de reclădire a unei identități competitive aliniate la obiectivele europene. Nu înțelegem cum vom investi în branding de țară dacă nu avem mecanisme de promovare a exportului și investițiilor, dacă nu investim în infrastructură și coridoare verzii, în certificări ecologice, în managementul deșeurilor și al ariilor protejate,  în reducerea decalajului de inovare, în evitarea procedurilor de infringement în tot ceea ce înseamnă clădirea prin fapte și realizări a unei noi imagini a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business.

Danube Forum, este o  structură informală de think tank a societății civile care cuprinde mai multe asociații preocupate să asigure participarea societății civile la dezbateri și fundamentarea unor decizii care vizează programele naționale și europene de dezvoltare economică-socială.