Viitorul Europei: Europenii consideră că schimbările climatice reprezintă principala provocare pentru UE

  • Mai mult de jumătate dintre europeni consideră schimbările climatice drept principala provocare globală pentru viitorul UE
  • Nouă din zece tineri europeni sunt de acord că lupta împotriva schimbărilor climatice poate contribui la îmbunătățirea propriei stări de sănătate și bunăstare (91% din categoria 15-24 ani) și 87% dintre toți respondenții împărtășesc acest sentiment
  • 43% dintre respondenți consideră că principalul beneficiu al implicării tinerei generații în Conferința privind viitorul Europei este de a se concentra asupra chestiunilor de interes pentru ei
  • 81% dintre respondenți se declară fericiți că locuiesc în UE
  • 68% dintre europeni sunt de acord că UE este un spațiu al stabilității într-o lume agitată, iar 67% sunt de acord că proiectul UE oferă o perspectivă de viitor pentru tinerii europeni

Parlamentul European și Comisia au publicat miercuri, 26 ianuarie 2022, un Eurobarometru special comun privind viitorul Europei.

Viitorul Europei

La începutul anului 2022 – desemnat Anul european al tineretului – acest sondaj evidențiază punctele de vedere ale tinerilor europeni cu privire la provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, alături de rolul-cheie pe care îl joacă tinerii în cadrul Conferinței privind viitorul Europei.

Sondajul Eurobarometru arată că 91% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani consideră că, în special, combaterea schimbărilor climatice poate contribui la îmbunătățirea propriei stări de sănătate și bunăstare, idee susținută și de 84% dintre cei cu vârsta de minim 55 de ani. Aproape jumătate dintre europeni (49%) consideră schimbările climatice drept principala provocare globală pentru viitorul UE, și sprijină în integralitate obiectivele de mediu ale Pactului verde european: 88% dintre europeni consideră că este important să crească ponderea energiei din surse regenerabile în economia noastră și să avem o eficiență energetică mai mare, în timp ce 80% sunt de acord că este important ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și să promoveze creșterea pieței vehiculelor cu emisii zero și cu emisii scăzute.

Alte provocări globale viitoare evidențiate de respondenți includ sănătatea (34%) și migrația și strămutarea forțată a populației (menționate de aproximativ 30%).

Existența unor standarde de viață comparabile (31%) și a unei politici comune în domeniul sănătății (22%) sunt două dintre cele mai utile aspecte pentru viitorul Europei. De asemenea, europenii acordă prioritate unei mai mari solidarități între statele membre (21%) și independenței energetice (20%).

Atuurile, provocările și valorile UE

Cele mai menționate provocări cu care se confruntă UE sunt inegalitățile sociale (36%), șomajul (32%), urmate de problemele legate de migrație (31%). La fel ca în cazul provocărilor globale, problemele de mediu și schimbările climatice ocupă, de asemenea, un loc important pe lista provocărilor cu care se confruntă UE, menționate de 32% dintre respondenți.

Europenii consideră că respectarea de către UE a democrației, a drepturilor omului și a statului de drept (27%) este principalul atu al UE, urmat de puterea sa economică, industrială și comercială (25%).

Pacea (49%), libertatea de opinie (47%), egalitatea socială și solidaritatea (45%), precum și toleranța și deschiderea față de alții (44%) sunt valorile cel mai bine reprezentate de UE – în comparație cu alte țări, potrivit respondenților.

Viața în Uniunea Europeană

Marea majoritate a europenilor sunt fericiți că trăiesc în UE (81%) și în țara lor (89%) și sunt mulțumiți de viața lor de familie (89%).

Conferința privind viitorul Europei

Aproximativ 43% dintre europeni afirmă că principalul beneficiu al implicării tinerei generații în conferință este de a se concentra asupra chestiunilor de interes pentru ei. Alte beneficii ale rolului lor esențial în cadrul conferinței sunt energia și motivația aduse de aceștia pentru reforme și schimbări (citate de 35%), precum și accentul pus pe sporirea relevanței viitorului Europei pentru provocările cu care se confruntă societatea de astăzi (33%).

Cetățenii europeni sunt în continuare interesați să contribuie la Conferința privind viitorul Europei și să participe la aceasta. Deși răspunsul la un sondaj este mijlocul preferat de a face acest lucru, după cum indică mai mult de jumătate dintre europeni (59 %), aproape jumătate dintre europeni (46%) și-ar putea imagina participarea la reuniuni în zona lor. Participarea la consultări online (40%), prezentarea de idei și propuneri politicienilor de la nivel european și național (39%) și participarea la evenimente culturale și sportive europene legate de conferință (39%) sunt următoarele cele mai atractive forme de implicare a cetățenilor.

În general, europenii consideră că schimbările climatice și mediul (44%), sănătatea (40%), precum și o economie mai solidă, justiție socială și locuri de muncă (40%) sunt aspecte esențiale pentru conferință.

Se așteaptă în mod clar ca conferința să conducă la rezultate tangibile. Într-adevăr, respondenții ar fi mai motivați să participe la activitățile conferinței dacă ar fi convinși că participarea lor ar avea un impact real (53%).

Vocea cetățenilor în UE

90% dintre europeni sunt de acord că vocile cetățenilor UE ar trebui luate mai mult în considerare în deciziile referitoare la viitorul Europei. 55% dintre europeni menționează votul la alegerile europene ca fiind una dintre cele mai eficiente modalități de a se asigura că vocile sunt auzite de factorii de decizie de la nivelul UE.

Context

În paralel cu activitatea în curs a grupurilor de dezbatere ale cetățenilor care adoptă recomandări pentru Conferința privind viitorul Europei, sondajul special de astăzi, Eurobarometru 517 „Viitorul Europei”, oferă informații referitoare la opiniile și atitudinile europenilor cu privire la Conferința privind viitorul Europei și la principalele provocări cu care se confruntă Uniunea noastră.

Comandat în comun de Parlamentul European și de Comisie, sondajul a fost realizat între 16 septembrie și 17 octombrie 2021 (valul EB 96.1) în cele 27 de state membre ale UE. Sondajul a fost realizat prin interviuri față în față și, din cauza pandemiei de COVID-19, a fost completat cu interviuri online, unde a fost cazul. În total, au fost efectuate aproximativ 26.530 de interviuri.

Toți europenii își pot împărtăși ideile cu privire la modul de modelare a viitorului nostru comun pe platforma digitală multilingvă a Conferinței privind viitorul Europei.

Eurobarometrul special publicat astăzi este disponibil pe un nou site web dedicat, care oferă acces la sondajele Eurobarometru și la datele publicate de ambele instituții începând din 1974.