Acționarii BSTDB au decis majorarea capitalului subscris

În urma adoptării, la începutul acestui an, a strategiei pe termen lung (2021-2030), Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) a decis, în cadrul reuniunii extraordinare de astăzi, să majoreze capitalul subscris al BSTDB de la 2,29 miliarde de euro, cât este în prezent, la 3,10 miliarde de euro. 

Noua subscriere are loc după majorarea capitalului autorizat al BSTDB aprobată în 2007 și după prima rundă de subscriere decisă în 2008 și finalizată în 2018. Subscrierea acoperă 70% din capitalul autorizat disponibil, dar nesubscris, în timp ce 10% din capitalul total autorizat al BSTDB în valoare de 3,45 miliarde EUR va rămâne disponibil pentru noi potențiali acționari.

Capitalul nou subscris va fi în proporţie de 30% capital vărsat şi 70% capital nevărsat – în conformitate cu structura actuală a capitalului Băncii. Ca urmare a noii subscrieri, Banca va primi un capital suplimentar de 244,96 milioane EUR, majorându-şi astfel capitalul vărsat deținut la 931,51 milioane EUR.

Creşterea capitalului subscris va permite BSTDB să îndeplinească obiectivele strategice stabilite în cadrul strategiei pe termen lung (2021-2030), de a susţine dezvoltarea economică și cooperarea regională a statelor membre și de a-şi consolida capacitatea de reacție în situații de criză, sporindu-şi în același timp relevanța pentru acționari.

Procesul de subscriere va fi finalizat până la sfârșitul lunii septembrie 2022, iar acționarii BSTDB vor efectua plățile aferente capitalului subscris în opt tranșe, în perioada 2023-2030.

 

Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) este o instituție financiară internațională înființată de Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Sediul central este în Salonic, Grecia. Banca sprijină dezvoltarea economică și cooperarea regională prin acordarea de împrumuturi, linii de credit, capitaluri și garanții pentru proiecte și prin finanțări comerciale în sectoarele publice și private din țările membre. Capitalul autorizat al Băncii este de 3,45 miliarde de euro. BSTDB beneficiază de un rating pe termen lung “A-” acordat de Standard and Poor’s (S&P), “A2” acordat de Moody’s și ”A+” acprdat de către agenția rusă de rating de credit ACRA.. Pentru mai multe informații, vizitați: www.bstdb.org.