Banca Transilvania iniţiază stagii de practică pentru studenţii şi masteranzii facultăţilor cu profil economic

Banca Transilvania oferă studenţilor şi masteranzilor care urmează facultăţi cu profil economic oportunitatea de a face practică timp de trei săptămâni, în perioada noiembrie – decembrie a.c., în 7 localităţi din ţară – Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Oradea, Alba Iulia, Târgu Mureş şi Bacău.

Confom comunicatului de presă al băncii, perioada de înscriere în programul „Hai la practică cu zâmbete!” este 14 – 31 octombrie a.c., interval în care persoanele interesate trebuie să trimită CV-ul pe adresa internship@btrl.ro, cu specificarea denumirii programului şi a localităţii în care doresc să facă practică, dintre cele menţionate.

Participanţii la stagiul de practică BT vor avea ocazia să înveţe banking prin teorie şi practică de la persoane din echipa Băncii Transilvania din Sediul Central, sucursale şi agenţii. În plus, banca a pregătit pentru studenţi un concurs cu premii a câte 1.000 de lei (brut), se arată în comunicat..

„Hai la practică cu zâmbete!” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6, Obiectiv Specific 6.13, Apel „Stagii de practică pentru studenţi – Regiuni mai puţin dezvoltate”, Cod MySMIS 131581. Valoarea totală a proiectului este de 4.743.612,90 de lei, iar valoarea cofinanţării UE este de 4.506.429,96 de lei. Programul se va desfăşura în perioada 1 octombrie 2020 – 30 septembrie 2022, iar în total vor fi 11 localităţi.

 Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de studenţi care participă la programe de învăţare la locul de muncă pentru a le facilita, după absolvire, integrarea pe piaţa muncii în domeniile economice cu potenţial competitiv, identificate în Strategia Naţională pentru Competitivitate şi Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, prin parteneriate noi între universităţi şi angajatori.

Rezultatele urmărite prin acest program sunt atât calitative, cât şi cantitative: dezvoltarea de noi parteneriate între Banca Transilvania şi universităţi din întreaga ţară, încurajarea participării la stagii de practică a minim 325 de studenţi pe parcursul proiectului, respectiv contribuţia la creşterea gradului de corelare şi adecvare între cerinţele pieţei muncii şi programa universitară.

Deoarece continuă inclusiv după implementare şi are efecte pozitive în educaţia şi pregătirea individuală, pe piaţa muncii şi în societate, programul Hai la practică cu zâmbete! contribuie la dezvoltarea durabilă. Organizarea de programe de practică şi internship pentru studenţi face parte din angajamentul băncii pentru creştere responsabilă inclusiv prin investiţii în educaţie şi pregătirea noilor generaţii.