Proiect de integrare: Trencadis va implementa pentru compania Delgaz Grid un sistem de control inteligent al rețelei de distribuție de energie electrică

  • Calitatea serviciului de distribuţie va fi îmbunătăţită pentru 10.558 de utilizatori racordați la instalațiile incluse în proiect.
  • Proiect de integrare cu o valoare totală de 12,15 milioane de lei, fără TVA.
  • Acesta este primul proiect Trencadis care are ca scop strict componenta de integrare.

Trencadis, companie de tehnologie specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software complexe pentru sectorul guvernamental și cel de business, anunță că va începe implementarea pentru compania Delgaz Grid a unui sistem de control inteligent al rețelei de distribuție de energie electrică în județul Suceava. Circa 10.558 de utilizatori din zona deservită vor beneficia de creșterea calității serviciului de distribuție electrică.

Proiectul, cu o valoare totală de 12,15 milioane de lei fără TVA, are ca obiective reducerea timpului de livrare a proiectelor prin faptul că sunt disponibile instrumente tehnice care permit implementarea schimburilor de date între sisteme doar prin customizare și nu dezvoltare (programare) și reducerea costurilor investițiilor prin utilizarea legăturilor existente între aplicații, prin faptul că se pot utiliza protocoale multiple de comunicații fără a fi necesare dezvoltări.

De asemenea, proiectul va genera un răspuns rapid la schimbări de reglementare prin faptul că datele se pot extrage cu ușurință într-un punct unic de integrare prin crearea oportunității de consolidare a sistemelor de raportare din companie.

“Echipa noastră a mai implementat o serie de proiecte mari ce au avut în componență module de integrare și interoperabilitate pentru instituții precum Consiliul Concurenței, Registrul Comerțului și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Acesta este primul proiect Trencadis care are ca scop strict componenta de integrare, unul extrem de important pentru Autoritatea Contractantă și cetățeni. Experiența, know-how-ul echipei și determinarea vor asigura o bună comunicare și colaborare cu toți factorii implicați pentru ne atinge obiectivele și rezultatele propuse”, a declarat Emilia Jeleriu, Director Sales, Solutions Design and BID, Trencadis.

Printre obiectivele proiectului de integrare realizat de Trencadis pentru Delgaz Grid se numără posibilitatea securizării schimbului de date în interiorul companiei, precum și cu partenerii prin implementarea standardelor de securitate actuale, și asigurarea serviciilor de Single Sign On și reducerea timpului de acces la sisteme diferite în cadrul companiei.

De asemenea, proiectul, realizat de Trencadis împreună cu firma Power Net Consulting, va face posibilă implementarea de aplicații colaborative cu partenerii și prestatorii de servicii, livrarea rapidă a datelor specifice către operatorul de sistem de transport și furnizorii de energie, și facilitarea anunțării proactive sau reactive a clienților prin intermediul SMS, e-mail, portal, privind întreruperile planificate și neplanificate.

Pentru autoritatea contractantă și pentru cetățeni sunt importante, de asemenea, reducerea erorilor în procesul de schimb de date între aplicații și monitorizarea schimbului de date între sisteme, plus, eficientizarea utilizării resurselor prin uniformizare și standardizare pentru schimbul de date.

O inițiativă cu ADN 100% antreprenorial, lansată și dezvoltată în România, Trencadis este o companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software pentru mediul guvernamental și cel de business. Cu o cifră de afaceri de peste 20 milioane de euro, Trencadis inovează sectorul public prin adaptarea continuă la cele mai recente evoluții în tehnologie, proiectare și comunicare, pentru a sprijini consolidarea acestuia și a spori capacitatea de a răspunde cerințelor și nevoilor societății.

Delgaz Grid este o companie a grupului E.ON România, distribuitor integrat de energie electrică și gaze naturale din România. Compania operează o reţea de gaze naturale cu lungimea de peste 24.000 km, respectiv o reţea de electricitate de peste 83.000 km. Acestea deservesc, în total, circa 3 milioane de clienţi şi acoperă judeţele din partea de Nord a României (Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț, Bacău).